Informační systém MU
VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA. Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami (Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars). In 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Hospodářské zázemí hradů jihozápadní Moravy před husitskými válkami
Name (in English) Economic Background of the Southwest Moravian Castles Before the Hussite Wars
Authors VOHRYZEK, Stanislav, Josef Jan KOVÁŘ and Michal HLAVICA.
Edition 45. mezinárodní konference archeologie středověku, Kutná Hora, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Conference abstract
Field of Study Archaeology, anthropology, ethnology
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Arts
Keywords (in Czech) hrad; jihozápadní Morava; husitské války; historie; ekonomie
Keywords in English castle; Southwest Moravia; Hussite wars; history; economy
Tags Archaeology, Bailey, castellology, castle, Castle area, history, medieval, medieval archaeology, Middle Age, Middle Ages, Moravia, settlement
Changed by Changed by: Mgr. Michal Hlavica, Ph.D., učo 178604. Changed: 10/1/2016 07:57.
Abstract
Posterová prezentace pojednávající o velikosti a charakteru zázemí hradů na jihozápadní Moravě. Problematika je sledována na základě písemných pramenů do roku 1420, tj. počátku husitských válek na Moravě. Cílem práce je porovnat velikost, charakter a vývoj zázemí šlechtických a královských hradů v daném teritoriu.
Abstract (in English)
This poster presentation describes the size and type of economic background of the castles in Southwest Moravia through studying of written sources until 1420 i.e. beginning of the Hussite wars in Moravia. Goal of this work is to compare the size, type and development of economic background of noble and royal castles in this area.
Displayed: 5/8/2021 07:16