VOJTOVÁ, Věra and Karel ČERVENKA. VÝSTUPY Z VÝZKUMŮ JAKO ZDROJE INSPIRACE PRO INKULZIVNÍ PRAXI – SE ZAMĚŘENÍM NA EDUKACI DĚTÍ V RIZIKU A PORUCHAMI CHOVÁNÍ. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name VÝSTUPY Z VÝZKUMŮ JAKO ZDROJE INSPIRACE PRO INKULZIVNÍ PRAXI – SE ZAMĚŘENÍM NA EDUKACI DĚTÍ V RIZIKU A PORUCHAMI CHOVÁNÍ
Name in Czech Research outcomes as the resource of inspiration for inclusion in practice-within the focuse on At-risk and challenging children
Name (in English) VÝSTUPY Z VÝZKUMŮ JAKO ZDROJE INSPIRACE PRO INKULZIVNÍ PRAXI – SE ZAMĚŘENÍM NA EDUKACI DĚTÍ V RIZIKU A PORUCHAMI CHOVÁNÍ
Authors VOJTOVÁ, Věra (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Karel ČERVENKA (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Organization of a workshop
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069389
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) výzkum; výstupy; praxe; děti v riziku; děti s poruchami chování; škola; intervence.
Keywords in English Research; outcomes; inclusion; practice; At risk children; challenging children; school; behaviour; intervention; assessment; interview.
Changed by Changed by: doc. PhDr. Věra Vojtová, Ph.D., učo 17410. Changed: 20/9/2013 16:38.
Abstract
Výzkumy jsou inspirací pro praxi etopedie, workshop představil jejich koncept a výstupy z výzkumném týmu 2 výzkumného záměru.
Abstract (in English)
Research outcomes as the resource of inspiration for inclusion in practice-within the focuse on At-risk and challenging children have been introduced at the workshop.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 4/2/2023 09:49