Informační systém MU
KRAJÍČEK, Jan, Martin SVOBODA a Bohuslava DOLÁKOVÁ. Bank Management and Financial Literacy. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1. vyd. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. s. 882 - 890, 8 s. ISBN 978-80-248-3172-5.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Bank Management and Financial Literacy
Název česky Řizení bank a finanční gramotnost
Autoři KRAJÍČEK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí), Martin SVOBODA (203 Česká republika, domácí) a Bohuslava DOLÁKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 1. vyd. Ostrava, Finanční řízení podniků a finančních institucí, od s. 882 - 890, 8 s. 2013.
Nakladatel VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50200 5.2 Economics and Business
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
WWW III. část sborníku z konference
Kód RIV RIV/00216224:14560/13:00069394
Organizační jednotka Ekonomicko-správní fakulta
ISBN 978-80-248-3172-5
ISSN 2336-162X
UT WoS 000339362200102
Klíčová slova česky Fianančí gramotnost; Řízení; Banka; Zisk; Riziko
Klíčová slova anglicky Financial Literacy; Management; Bank; Profit; Risk
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: Ing. Jan Krajíček, Ph.D., učo 27420. Změněno: 12. 9. 2014 17:26.
Anotace
The paper focuses on the analysis of the relationship between the financial literacy and the risk management in banks. To increase the financial literacy is the interest not only for government organizations, notably the Ministry of Finance and the Ministry of Labor and Social Affairs, but also for banks. Increasing of the financial literacy will be reflected in improving of the portfolio on the one hand and on the other hand there can be expected lower profit.
Anotace česky
Příspěvek je zaměřen na analýzu mezi vztahem finanční gramotnosti a řízením rizika v bankách. Na zvyšování finanční gramotnosti mají zájem nejen státní organizace, zejména Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věci ČR, ale také banky. Zvýšení finanční gramotnosti se promítne současně do zlepšení portfolia a na druhé straně je možno očekávat i nižší výnosy.
Návaznosti
MUNI/A/0753/2012, interní kód MUNázev: Evropské finanční systémy 2013 (Akronym: EFS)
Investor: Masarykova univerzita, Grantová agentura MU, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Zobrazeno: 19. 1. 2022 18:55