Informační systém MU
KRAJÍČEK, Jan, Martin SVOBODA and Bohuslava DOLÁKOVÁ. Bank Management and Financial Literacy. In Ing. Miroslav Čulík, Ph.D. Finanční řízení podniků a finančních institucí. 1st ed. Ostrava: VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí, 2013. p. 882 - 890, 8 pp. ISBN 978-80-248-3172-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bank Management and Financial Literacy
Name in Czech Řizení bank a finanční gramotnost
Authors KRAJÍČEK, Jan (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Martin SVOBODA (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Bohuslava DOLÁKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Ostrava, Finanční řízení podniků a finančních institucí, p. 882 - 890, 8 pp. 2013.
Publisher VŠB-Technická univerzita Ostrava, Ekonomická fakulta, katedra financí
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50200 5.2 Economics and Business
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW III. část sborníku z konference
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00069394
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-248-3172-5
ISSN 2336-162X
UT WoS 000339362200102
Keywords (in Czech) Fianančí gramotnost; Řízení; Banka; Zisk; Riziko
Keywords in English Financial Literacy; Management; Bank; Profit; Risk
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Jan Krajíček, Ph.D., učo 27420. Changed: 12/9/2014 17:26.
Abstract
The paper focuses on the analysis of the relationship between the financial literacy and the risk management in banks. To increase the financial literacy is the interest not only for government organizations, notably the Ministry of Finance and the Ministry of Labor and Social Affairs, but also for banks. Increasing of the financial literacy will be reflected in improving of the portfolio on the one hand and on the other hand there can be expected lower profit.
Abstract (in Czech)
Příspěvek je zaměřen na analýzu mezi vztahem finanční gramotnosti a řízením rizika v bankách. Na zvyšování finanční gramotnosti mají zájem nejen státní organizace, zejména Ministerstvo financí ČR a Ministerstvo práce a sociálních věci ČR, ale také banky. Zvýšení finanční gramotnosti se promítne současně do zlepšení portfolia a na druhé straně je možno očekávat i nižší výnosy.
Links
MUNI/A/0753/2012, interní kód MUName: Evropské finanční systémy 2013 (Acronym: EFS)
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 19/5/2022 08:40