Informační systém MU
RACLAVSKÝ, Jiří. Fitchův paradox poznatelnosti a rozvětvená teorie typů (Fitch’s Paradox of Knowability, Typing Knowledge and Ramified Theory of Types). Organon F : filozofický časopis. Bratislava: Filozofický ústav SAV, 2013, roč. 20, č. Supplementary Issue 1, p. 144-165. ISSN 1335-0668.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Fitchův paradox poznatelnosti a rozvětvená teorie typů
Name (in English) Fitch’s Paradox of Knowability, Typing Knowledge and Ramified Theory of Types
Authors RACLAVSKÝ, Jiří (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Organon F : filozofický časopis, Bratislava, Filozofický ústav SAV, 2013, 1335-0668.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 60300 6.3 Philosophy, Ethics and Religion
Country of publisher Slovakia
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00069411
Organization unit Faculty of Arts
UT WoS 000324280200010
Keywords in English Fitch’s knowability paradox; typing knowledge; ramified theory of types; Vicious Circle Principle
Tags rivok
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Vendula Hromádková, učo 108933. Changed: 21. 4. 2014 17:28.
Abstract
Již je známo, že Fitchův paradox poznatelnosti je řešitelný typováním znalosti. Jedním z cílů tohoto textu je nabídnout hlubší obhajobu tohoto přístupu vůči nedávno vznesené kritice. Klíčový je při tom Princip bludného kruhu, který vede formování propozic a tak také intenzionálních operátorů, jež na nich operují, zejména operátor znalosti.
Abstract (in English)
It is already known that Fitch's knowability paradox can be solved by typing knowledge within ramified theory of types. One of the aims of this paper is to provide a greater defence of the approach against recently raised criticism. My second goal is to make a sufficient support for an assumption which is needed for this particular application of typing knowledge but which is not inherent to ramified theory of types as such.
Links
MUNI/A/0795/2012, interní kód MUName: Filozofie přítomnosti
Investor: Masaryk University, Category A
Displayed: 1. 2. 2023 07:22