ČEŠKOVÁ, Eva. Postoje psychiatrů k depotní léčbě. Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, roč. 14, č. 3, s. 102-104. ISSN 1213-0508.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Postoje psychiatrů k depotní léčbě
Název anglicky Psychiatrists attitude to antipsychotic depot treatment
Autoři ČEŠKOVÁ, Eva (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen, 2013, 1213-0508.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00069415
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky schizofrenie; depotní antipsychotika; nonadehrence; postoje k depotní léčbě
Klíčová slova anglicky schizophrenia; depot antipsychotics; nonadherence; attitudes to depots
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 23. 9. 2013 11:45.
Anotace
Nejprve je shrnuta historie a současnost depotní léčby antipsychotiky (AP). V současné době máme k dispozici v depotní formě i AP 2. generace. Při dlouhodobé léčbě se ukazuje, že depotní AP jsou úspěšnější v prevenci relapsů než perorální léčba. Vzhledem k tomu, že lékaři diagnostikují a volí léčbu, jsou jejich postoje k různým formám léčby důležité. Lékaři používají depoty konzervativním způsobem a většinou je podávají po několika epizodách z důvodů nonadherence. Pacienti by měli být informováni o různých formách léčby v časných fázích nemoci a měli by mít možnost rozhodovat o formě léčby.
Anotace anglicky
At first history and current use of treatment with depot antipsychotics (AP) is summarized. Nowadays also the 2nd generation APs in depot formulation are available. With long-term treatment the depot APs are better in the relapse prevention in comparison with oral APs. Because psychiatrists diagnose and choose the treatment, their attitudes to different formulations of treatment are important. Psychiatrists seem to use depots in a conservative way and mostly introduce them after several episodes and for reasons of nonadherence. Patients should be informed about different forms of treatment during early stages of the illness and they should be involved in the decision for a certain treatment form.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:45