ČEŠKOVÁ, Eva. Postoje psychiatrů k depotní léčbě (Psychiatrists attitude to antipsychotic depot treatment). Psychiatrie pro praxi. Olomouc: Solen, 2013, vol. 14, No 3, p. 102-104. ISSN 1213-0508.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Postoje psychiatrů k depotní léčbě
Name (in English) Psychiatrists attitude to antipsychotic depot treatment
Authors ČEŠKOVÁ, Eva (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Psychiatrie pro praxi, Olomouc, Solen, 2013, 1213-0508.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30000 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069415
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) schizofrenie; depotní antipsychotika; nonadehrence; postoje k depotní léčbě
Keywords in English schizophrenia; depot antipsychotics; nonadherence; attitudes to depots
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 23. 9. 2013 11:45.
Abstract
Nejprve je shrnuta historie a současnost depotní léčby antipsychotiky (AP). V současné době máme k dispozici v depotní formě i AP 2. generace. Při dlouhodobé léčbě se ukazuje, že depotní AP jsou úspěšnější v prevenci relapsů než perorální léčba. Vzhledem k tomu, že lékaři diagnostikují a volí léčbu, jsou jejich postoje k různým formám léčby důležité. Lékaři používají depoty konzervativním způsobem a většinou je podávají po několika epizodách z důvodů nonadherence. Pacienti by měli být informováni o různých formách léčby v časných fázích nemoci a měli by mít možnost rozhodovat o formě léčby.
Abstract (in English)
At first history and current use of treatment with depot antipsychotics (AP) is summarized. Nowadays also the 2nd generation APs in depot formulation are available. With long-term treatment the depot APs are better in the relapse prevention in comparison with oral APs. Because psychiatrists diagnose and choose the treatment, their attitudes to different formulations of treatment are important. Psychiatrists seem to use depots in a conservative way and mostly introduce them after several episodes and for reasons of nonadherence. Patients should be informed about different forms of treatment during early stages of the illness and they should be involved in the decision for a certain treatment form.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 05:11