SIEGLOVÁ, Naděžda. Artistic Text in Communication with Czech and Foreign Pupils. In Naděžda Sieglová, Jitka Zítková et.al. SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from Viewpoint of Language and Literary Education. první. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 37-58. ISBN 978-80-210-6281-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Artistic Text in Communication with Czech and Foreign Pupils
Name in Czech Umělecký text v komunikaci s českými a zahraničními žáky
Authors SIEGLOVÁ, Naděžda (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition první. Brno, SIEGLOVÁ, N., ZÍTKOVÁ, J. et. al. Handicap and Educating Pupils with Special Needs from Viewpoint of Language and Literary Education, p. 37-58, 22 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069416
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-210-6281-8
Keywords (in Czech) lyrický a epický text; zahraniční studenti; identifikace žáků s lyrickým hrdinou a hrdinou epického textu
Keywords in English lyric and epic text; foreign pupils; identification of pupils with lyric subject and hero of the epic text
Tags pupils - foreigners
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., učo 1330. Changed: 4. 3. 2014 15:33.
Abstract
The author presents results of research of interpretation abilities and the reception of lyric a nd epic text by Czech and foreign pupils at the second stage of basic schools. Clarification of the communicative skills in both groups can help improve the teacher s attitude to foreign pupils attending Czech schools.
Abstract (in Czech)
Autorka prezentuje výsledky interpretačních schopností a recepce lyrického a epického textu českými a zahraničními žáky druhého stupně základních škol.Objasnění komunikačních dovedností v obou skupinách dospívajících může pomoci zlepšit přístupy učitele k zahraničním studentům českých škol.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:09