URBÁNKOVÁ, Šárka a Jitka REISSMANNOVÁ. Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči. In prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc., PhDr. Jitka Reissmannová, Ph.D. Současné trendy výchovy ke zdraví. Brno: MUNI press, 2013. s. 149-160. ISBN 978-80-210-6316-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči
Název česky Povědomí vysokoškolských studentů o primární prevenci a primární péči
Název anglicky Awareness of Univerzity students about primary prevention and primary care
Autoři URBÁNKOVÁ, Šárka (203 Česká republika, garant) a Jitka REISSMANNOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Brno, Současné trendy výchovy ke zdraví, od s. 149-160, 12 s. 2013.
Nakladatel MUNI press
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069418
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6316-7
Klíčová slova česky primární prevence; primární péče; preventivní prohlídky; mladí lidé; neinfekční nemoci hromadného výskytu; zdravotní gramotnost
Klíčová slova anglicky primary prevention; preventive examinations; youth; massively prevalent noninfectious diseases; health awareness
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. et Mgr. Jitka Slaná Reissmannová, Ph.D., učo 23275. Změněno: 31. 3. 2014 10:37.
Anotace
Vstupem do dospělosti přebírají mladí lidé plně zodpovědnost za svůj život. Jeho nejvyšší hodnotou je zdraví, které ovlivňuje všechny aspekty lidského života. Řada podstatných otázek vážících se k problematice zdraví a nemocí je diskutována často jen v rovině teoretických poznatků mezi odborníky, které se nedostávají k široké veřejnosti. Nutností je zvyšování zdravotnické gramotnosti, zejména s ohledem na stárnutí populace a stoupající morbiditu a mortalitu na neinfekční nemoci hromadného výskytu, které však řadíme k nemocem preventabilním. Měli bychom hledat účinnější cesty a nástroje k informovanosti veřejnosti a tím ke snížení incidence a prevalence těchto onemocnění, které mají vážný dopad jak do osobní života nemocného, tak celospolečenský. Významnou roli v primární prevenci sehrávají lékaři primární péče - praktičtí lékaři, zubní lékaři, gynekologové a porodníci, kteří zdarma poskytují v zákonem stanovených lhůtách preventivní prohlídky. Jejich návštěvnost je však v České republice velmi nízká ve srovnání s řadou ostatních vyspělých evropských zemí.
Anotace anglicky
By attaining maturity, the young assume full responsibility for their lives. Its greatest value is health, influencing all other aspects of human life. A number of serious questions pertaining to issues of health and diseases are being discussed only on the level of theoretical findings among experts, not reaching the broad public. Raising public health awareness is a necessity, particularly in view of the ageing population and increasing morbidity and mortality of preventable massively prevalent non-infectious diseases. We should seek more efficient tools for decreasing the incidence and prevalence of these diseases, capable of affecting both the personal life of the patient and the society as a whole. Primary care physicians play a vital role in primary prevention - general practitioners, dentists or gynecologists, providing free preventive examinations in statutory intervals; Their attendance in the Czech Republic is very low in comparison to many other developed European countries.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 27. 11. 2022 06:12