KACHLÍK, Petr. Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy univerzity (Drinking alcohol, coffee and smoking among full-time Masaryk University students). In DANIELOVÁ, L., LINHARTOVÁ, D., SCHMIEDOVÁ, K. Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013. 1st ed. Křtiny: Mendelova univerzita v Brně, 2013. p. 241-252. ISBN 978-80-7375-825-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy univerzity
Name in Czech Pití alkoholu, černé kávy a kouření u prezenčních studentů Masarykovy univerzity
Name (in English) Drinking alcohol, coffee and smoking among full-time Masaryk University students
Authors KACHLÍK, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Křtiny, Sborník z mezinárodní vědecké konference ICOLLE 2013, p. 241-252, 12 pp. 2013.
Publisher Mendelova univerzita v Brně
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form storage medium (CD, DVD, flash disk)
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069426
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-7375-825-7
Keywords (in Czech) alkohol; dotazník; káva; student; tabák; univerzita; výzkum; zdraví
Keywords in English alcohol; questionnaire; coffee; student; tobacco; university; research; health
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Changed: 23. 9. 2013 15:29.
Abstract
Pomocí anonymního dotazníku bylo osloveno 9993 prezenčních studentů všech fakult Masarykovy univerzity. Byla sledována frekvence a okolnosti konzumace alkoholu, tabáku a černé kávy. Více než tři čtvrtiny studentů užily během života tabák, poprvé většinou mezi 10.-18. rokem, 36% kouřilo v posledním dni a týdnu. Téměř všichni dotazovaní již někdy pili alkohol, ženy spíše příležitostně, muži pravidelně, první kontakty proběhly mezi 10.-18. rokem, 72% konzumovalo alkohol v posledním dni a týdnu před studií. Černou kávu okusilo 84% oslovených, k pravidelným konzumentům patří více žen, nejvíce osob získalo první zkušenost mezi 15.-18. rokem, 54% respondentů pilo černou kávu v posledním dni a týdnu před studií. Sledované látky jsou u respondentů vysoce tolerovány a často užívány.
Abstract (in English)
There were 9993 full-time students of all faculties of Masaryk University anonymously questioned about the frequency and circumstances of using alcohol, tobacco and black coffee. More than three quarters of respondents have smoked during their life, for the first time usually at the age of 10 to 18 years, 36% of them smoked in the last day and week. Almost all respondents have drunk alcohol. Women reported more occasional drinking unlike men, who reported regular drinking. They reported the first experience with alcohol at the age of 10 to 18 years, 72% consumed alcohol in the last day and week before the study. Black coffee drinking was reported by 84% of respondents and regular consumers include more women. Most respondents experienced coffee for the first time between 15 to 18 year, 54% of the respondents drank black coffee in the last day and week before the study. Monitored substances are highly tolerated and often used by respondents.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 18. 5. 2022 22:33