ČERNÝ, Michal. Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu (Since the discovery of the electron to the Bohr model of the atom). In Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Od objevu elektronu k Bohrovu modelu atomu
Name (in English) Since the discovery of the electron to the Bohr model of the atom
Authors ČERNÝ, Michal.
Edition Konference ke 100. výročí modelu atomu Nielse Bohra, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 10301 Atomic, molecular and chemical physics
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) Bohr; Rutherford; model atomu; Frege
Keywords in English Bohr; Rutherford; model of the atom; Frege
Changed by Changed by: RNDr. Michal Černý, Ph.D., učo 268947. Changed: 25/3/2014 16:23.
Abstract
Bohrův model atomu, přes veškerou svoji novost a překvapivost, vycházel z experimentálních a teoretických poznatků, které učinily významné osobnosti – Thomson, Becquerel či Rutherford. Příspěvek ukáže nejdůležitější fyzikální i filosofické předpoklady, které Bohrovi umožnily formulovat dva postuláty, kterými dokázal vytvořit model atomu, jenž nejen popsal atomovou strukturu, ale také objasnil celou řadu makroskopických fenoménů.
Links
CZ.1.07/2.2.00/28.0182, interní kód MUName: Moduly jako prostředek inovace v intergaci výuky moderní fyziky a chemie
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, 2.2 Higher education
PrintDisplayed: 7/10/2022 05:23