DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ a Jana KOPTÍKOVÁ. Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, roč. 76, č. 4, s. 519-523. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika
Název anglicky Data analysis in neurology: XL. Study of the influence of confounding factors to estimate the odds ratio and relative risk
Autoři DUŠEK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí) a Jana KOPTÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.159
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00069452
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000322692800019
Klíčová slova anglicky neurology; analysis
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 1. 10. 2013 14:32.
Anotace
Podle slibu, který jsme dali v předchozím díle seriálu, se v následujícím textu budeme podrobně zabývat posuzováním vlivu tzv. zavádějících faktorů (chybových faktorů či kovariančních faktorů) na odhad poměru šancí („odds ratio“, OR) a relativního rizika („relative risk“, RR) z tabulek četností 2x2. Připomeňme, že zavádějící faktory mohou vážně zkreslit výsledný odhad OR nebo RR a mohou dokonce vést k zcela chybnému závěru jinak správně provedených experimentů. Příkladem může být výzkum rizikových faktorů na vznik zhoubného nádoru plic v retrospektivní studii případů a kontrol, kde při výběru probandů nekontrolujeme výskyt kuřáků v obou skupinách. Rozdíl ve výskytu kuřáctví, jako silného faktoru eskalujícího riziko plicních nádorů, mezi srovnávanými skupinami může závěry studie zcela znehodnotit. Ideální situací je, pokud o zavádějícím faktoru víme předem a můžeme jeho vlivu přizpůsobit design studie; pokud toto možné není, aplikujeme zpětně korekci (adjustaci) výsledků. Význam korekčních postupů spočívá především v tom, že zdaleka ne vždy můžeme mít všechny zavádějící faktory pod kontrolou při nabírání probandů do studie. Kromě toho může být identifikace a poznání vlivu zavádějících faktorů přímo předmětem výzkumu, jak dále v tomto díle doložíme.
Anotace anglicky
This article describes in details assessment of effects of so called confounding factors on odds ratio and relative risk estimation using 2x2 frequency tables.
VytisknoutZobrazeno: 28. 6. 2022 10:41