DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ and Jana KOPTÍKOVÁ. Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika (Data analysis in neurology: XL. Study of the influence of confounding factors to estimate the odds ratio and relative risk). Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha: Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, vol. 76, No 4, p. 519-523. ISSN 1210-7859.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Analýza dat v neurologii: XL. Studium vlivu zavádějících faktorů; na odhad poměru šancí a relativního rizika
Name (in English) Data analysis in neurology: XL. Study of the influence of confounding factors to estimate the odds ratio and relative risk
Authors DUŠEK, Ladislav (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Tomáš PAVLÍK (203 Czech Republic, belonging to the institution), Jiří JARKOVSKÝ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jana KOPTÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E. Purkyně, 2013, 1210-7859.
Other information
Original language Czech
Type of outcome article in a journal
Field of Study 3. Medical and Health Sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Impact factor Impact factor: 0.159
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069452
Organization unit Faculty of Medicine
UT WoS 000322692800019
Keywords in English neurology; analysis
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Changed: 1/10/2013 14:32.
Abstract
Podle slibu, který jsme dali v předchozím díle seriálu, se v následujícím textu budeme podrobně zabývat posuzováním vlivu tzv. zavádějících faktorů (chybových faktorů či kovariančních faktorů) na odhad poměru šancí („odds ratio“, OR) a relativního rizika („relative risk“, RR) z tabulek četností 2x2. Připomeňme, že zavádějící faktory mohou vážně zkreslit výsledný odhad OR nebo RR a mohou dokonce vést k zcela chybnému závěru jinak správně provedených experimentů. Příkladem může být výzkum rizikových faktorů na vznik zhoubného nádoru plic v retrospektivní studii případů a kontrol, kde při výběru probandů nekontrolujeme výskyt kuřáků v obou skupinách. Rozdíl ve výskytu kuřáctví, jako silného faktoru eskalujícího riziko plicních nádorů, mezi srovnávanými skupinami může závěry studie zcela znehodnotit. Ideální situací je, pokud o zavádějícím faktoru víme předem a můžeme jeho vlivu přizpůsobit design studie; pokud toto možné není, aplikujeme zpětně korekci (adjustaci) výsledků. Význam korekčních postupů spočívá především v tom, že zdaleka ne vždy můžeme mít všechny zavádějící faktory pod kontrolou při nabírání probandů do studie. Kromě toho může být identifikace a poznání vlivu zavádějících faktorů přímo předmětem výzkumu, jak dále v tomto díle doložíme.
Abstract (in English)
This article describes in details assessment of effects of so called confounding factors on odds ratio and relative risk estimation using 2x2 frequency tables.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
1123184 /1 Böhmová, S. 25. 9. 2013

Properties

Name
1123184
Application
refresh
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/repo/1123184/
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1123184/
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/repo/1123184/?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/repo/1123184/?info
Uploaded/Created
Wed 25. 9. 2013 14:40, Soňa Böhmová

Rights

Right to read:
  • anyone on the Internet
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 
XL_studium_vlivu.pdf   File version Böhmová, S. 25. 9. 2013

Rights

Right to read:
 
Right to upload:
 
Right to administer:
  • a concrete person Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005
Attributes
 
Print
Ask the author for author copy Displayed: 25/5/2019 10:04