DUŠEK, Ladislav, Tomáš PAVLÍK, Jiří JARKOVSKÝ a Jana KOPTÍKOVÁ. Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, roč. 76, č. 1, s. 114-118. ISSN 1210-7859.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Analýza dat v neurologii: XXXVII. Statistické testy srovnávající odhady poměru šancí a relativního rizika
Název anglicky Data analysis in neurology XXXVII. Statistical tests for comparison of odds ratio and relative risk
Autoři DUŠEK, Ladislav (203 Česká republika, garant, domácí), Tomáš PAVLÍK (203 Česká republika, domácí), Jiří JARKOVSKÝ (203 Česká republika, domácí) a Jana KOPTÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1210-7859.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.159
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00069455
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova anglicky neurology; analysis
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 1. 10. 2013 13:11.
Anotace
Tento díl statistického seriálu volně navazuje na předchozí části a rozvíjí problematiku odhadu poměru šancí („odds ratio“, OR) a relativního rizika („relative risk“, RR) v tzv. asociačních studiích. Takto označujeme studie (většinou observační, neintervenční), které zkoumají asociaci mezi expozicí nějakým faktorem (rizikovým nebo protektivním) a výskytem nějaké události (vznik nemoci, komplikace nemoci, relaps nemoci, úmrtí, apod.); cílem studie je existující asociaci identifikovat a kvantifikovat a následně posoudit její statistickou významnost. Statistické testování je zvlášť důležité, neboť nám pomáhá určit statisticky významné asociace, které nejsou výsledkem náhody a u nichž lze následně hledat odpovídající klinickou nebo epidemiologickou interpretaci. V tomto díle se zaměříme na statistické testy pro odhady OR a RR, základní vysvětlení jejich významu bylo uvedeno v dílech XXXV. a XXXVI.
Anotace anglicky
This part of the “Statistician’s window“ series continues in topics of preceding articles and extends the issues of odds ratio and relative risk in so called association studies.
VytisknoutZobrazeno: 29. 11. 2022 01:30