KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Kvalita inkluze v primárním vzdělávání. In Sociální determinanty Inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Kvalita inkluze v primárním vzdělávání
Název anglicky The Quality of Inclusion in Primary Education
Autoři KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Vydání Sociální determinanty Inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Vyžádané přednášky
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky inkluzivní vzdělávání; kvalita inkluzivní školy, kritéria kvality, podmínky a hodnoty v inkluzivním vzdělávání
Klíčová slova anglicky inclusive education; the quality of inclusive school; conditions and values in inclusive education;
Změnil Změnila: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Změněno: 17. 3. 2014 17:23.
Anotace
V přednášce byly prezentovány výstupy dílčích fází výzkumu inkluze na prvním stupni základní školy, který byl realizován v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.Zvláštní zřetel byl věnován hodnotám a podmínkám inkluzivního vzdělávání.
Anotace anglicky
In the lecture were presented outputs of partial phases of the research focused on inclusion in the first grade of primary school, which was implemented in the framework of the research project PdF MU Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary education. The main attention was devoted to the values and conditions of inclusive education.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 16. 8. 2022 05:17