KRATOCHVÍLOVÁ, Jana. Kvalita inkluze v primárním vzdělávání (The Quality of Inclusion in Primary Education). In Sociální determinanty Inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita inkluze v primárním vzdělávání
Name (in English) The Quality of Inclusion in Primary Education
Authors KRATOCHVÍLOVÁ, Jana.
Edition Sociální determinanty Inkluzivního vzdělávání, Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) inkluzivní vzdělávání; kvalita inkluzivní školy, kritéria kvality, podmínky a hodnoty v inkluzivním vzdělávání
Keywords in English inclusive education; the quality of inclusive school; conditions and values in inclusive education;
Changed by Changed by: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D., učo 37304. Changed: 17. 3. 2014 17:23.
Abstract
V přednášce byly prezentovány výstupy dílčích fází výzkumu inkluze na prvním stupni základní školy, který byl realizován v rámci řešení výzkumného záměru PdF MU Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.Zvláštní zřetel byl věnován hodnotám a podmínkám inkluzivního vzdělávání.
Abstract (in English)
In the lecture were presented outputs of partial phases of the research focused on inclusion in the first grade of primary school, which was implemented in the framework of the research project PdF MU Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary education. The main attention was devoted to the values and conditions of inclusive education.
Links
MSM0021622443, plan (intention)Name: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR, Special Needs of Pupils in Context with Framework Educational Programme for Primary Education
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:31