MACHAČ, Josef, P. HORNÍK, Ivo ŠLAPÁK and Z. BEDNAŘÍKOVÁ. Operace adhezivní otitidy u dětí (Operation on Adhesive Otitis in Children). Otorinolaryngologie a foniatrie. Praha: Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, vol. 62, No 2, p. 78-83. ISSN 1210-7867.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Operace adhezivní otitidy u dětí
Name in Czech Operace adhezivní otitidy u dětí
Name (in English) Operation on Adhesive Otitis in Children
Authors MACHAČ, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), P. HORNÍK (203 Czech Republic), Ivo ŠLAPÁK (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Z. BEDNAŘÍKOVÁ (203 Czech Republic).
Edition Otorinolaryngologie a foniatrie, Praha, Česká lékařská společnost J.E.Purkyně, 2013, 1210-7867.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 30200 3.2 Clinical medicine
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14110/13:00069494
Organization unit Faculty of Medicine
Keywords (in Czech) adhezivní otitida; retrakční kapsa; kompozitní chondroperichondriový štěp
Keywords in English adhesive otitis; retraction pocket; composite chondroperichondrial graft
Tags Reviewed
Changed by Changed by: Soňa Böhmová, učo 232884. Changed: 1. 10. 2013 12:17.
Abstract
Autoři shrnují poznatky o chirurgické léčbě adhezivní otitidy u dětí s použitím chondroperichondriového štěpu. Vycházejí z retrospektivní studie pacientů operovaných na KDORL FN v Brně v letech 2003 – 2005. Ze 116 operací mohli s časovým odstupem 4–6 let hodnotit morfologické a funkční výsledky 91 operací. Peroperačně zjištěno 31x přerušení dlouhého výběžku kovadlinky, 6x destrukce třmínku, klinicky němý cholesteatom potvrzený histologicky 25x. Primární přihojení chondroperichondriového štěpu ve všech případech. Chndoperichondriový štěp je vhodný, dostatečně pevný materiál pro rekonstrukci bubínku, který umožňuje dosáhnout přesvědčivých výsledků tympanoplastik.
Abstract (in English)
The authors summarize the information about surgical tratment of adhesive otitis in children withnthe application of chondroperichondrial graft. The knowledge is based on a retrospective study in patients operated on at the KDORL Clinic Brno during 2003-2005. Based on 116 surgeries the authors evaluated morphological and functional results of 91 surgical interventions with the time lapse of 4 to 6 years. Perioperative determination of the long process was present in 31 cases, stapes was destructed in6 cases and histologically confirmed clinically silent cholesteroma was determined in 25 patients. primary healing of the chondroperichondrial graft developed in all cases. The chondroperichondrial graft proved to be suitable, sufficiently strong material for tympanum reconstruction making it possible to reach convincing evidence in the results of tympanoplasty.
PrintDisplayed: 28. 1. 2023 22:01