PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ and Jiří MAREŠ. Pedagogický slovník. 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Portál, 2013. 395 s. ISBN 9788026204039.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Pedagogický slovník
Authors PRŮCHA, Jan, Eliška WALTEROVÁ and Jiří MAREŠ.
Edition 7., aktualiz. a rozš. vyd. Praha, 395 s. 2013.
Publisher Portál
Other information
ISBN 9788026204039
Changed by The record has been imported from the library system. Changed: 4/1/2016 05:16.
PrintDisplayed: 13/8/2020 10:57