ČERMÁK, Ivo and Táňa FIKAROVÁ. Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy (Thematic Apperception Test: interpretive perspectives). 1st ed. Nové Zámky: Psychoprof, s.r.o, 2012. 712 pp. ISBN 978-80-89322-12-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tematicko-apercepční test: interpretační perspektivy
Name (in English) Thematic Apperception Test: interpretive perspectives
Authors ČERMÁK, Ivo and Táňa FIKAROVÁ.
Edition 1. vyd. Nové Zámky, 712 pp. 2012.
Publisher Psychoprof, s.r.o
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
ISBN 978-80-89322-12-1
Keywords (in Czech) Tematicko-apercepční test, historie používání TAT, interpretační a skórovací přístupy, analýza protokolu TAT, vyzývací charakter tabulí TAT, tematická obsahová analýza, přístup porozumění významům podle S. a H. Kreitlerových, psychosémiotická analýza, interpersonální decentrace, afektivní škála A. Thomasové, styly narativní imaginace, obsahová analýza, mentální modely podle H. Teglasi, internalizované vztahové vzorce, tematická evaluační mřížka, obranné mechanismy, psychodynamická analýza diskurzu, Lausannská škola, psychoanalytický přístup podle L. Bellaka, jungovská analýza, hodnocení citové vazby, fenomenologická analýza, kulturologická analýza.
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc., učo 27253. Changed: 30/9/2013 15:05.
Links
GA406/09/2089, research and development projectName: Analýza příběhů evokovaných Tématicko apercepčním testem: kvantitativní a kvalitativní přístupy
PrintDisplayed: 27/9/2021 18:27