SYSLOVÁ, Zora. Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy. In Ježková, V. Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Praha: Univerzita Karlova, 2012. s. 194 - 201. ISBN 978-80-7290-620-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Modifikace evaluačního nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy
Název anglicky Modification of the evaluation tool for evaluating the quality of kindergarten teachers
Autoři SYSLOVÁ, Zora (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Praha, Kvalita ve vzdělávání: Sborník příspěvků z XX. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. od s. 194 - 201, 8 s. 2012.
Nakladatel Univerzita Karlova
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání elektronická verze "online"
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/12:00069548
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7290-620-8
Klíčová slova česky evaluační nástroj; ohnisková skupina; učitel mateřské školy; kvalita; sebehodnocení.
Klíčová slova anglicky evaluation tool; focus group; kindergarten teachers; quality; self-evaluation
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595. Změněno: 14. 3. 2014 12:00.
Anotace
Příspěvek se zabývá definováním kvality práce učitele mateřské školy. Upozorňuje na rozsáhlé změny, které s sebou přinesla kurikulární reforma. Dotýká se okrajově otázky pregraduální přípravy učitelů, která může být jak na úrovni sekundární, tak terciární. Nastiňuje úskalí, s jakými se učitelé mateřských škol v současné době potýkají. Seznamuje s modifikací evaluačního nástroje „Rámec profesních kvalit učitele“ pro potřeby mateřských škol. Přináší informace o jeho pilotáži. V závěru příspěvek seznamuje s výsledky, které přinesla ohnisková skupina. Jednoznačně je evaluační nástroj považován za velmi přínosný materiál, který učitelce může pomoci identifikovat svoje nedostatky a rozvíjet je k lepšímu. Současně však práce s ním otevřela řadu dalších témat týkajících se hodnocení kvality práce učitele.
Anotace anglicky
The text deals with defining the quality of work the kindergarten teachers. It draws attention to the extensive changes brought by the curricular reform, marginally, touching the questions of the pre-service teacher training, which may be both, i.e. either secondary or tertiary level and outlining the challenges kindergarten teachers currently face. It introduces the modification of the evaluation tool called "Framework for teachers' professional qualities" defined for the needs of kindergartens. It provides information on the pilot phase. In conclusion, the text presents the results brought the focus group. Clearly the evaluation tool is considered to be a very valuable source that may help the teacher to identify their weak points and develop them for the better. At the same time, however, to work with the tool means opening a number of other issues relating to the evaluation of the quality of the kindergarten teachers' work.
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Sbornik_CAPV_2012.pdf   Verze souboru Syslová, Z. 1. 10. 2013

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf?info
Vloženo
Út 1. 10. 2013 13:59, doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D.

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D., učo 243595
Atributy
 

Sbornik_CAPV_2012.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
10,5 MB
Hash md5
ec258fa91d88ab99113783e24a88f636
Vloženo
Út 1. 10. 2013 13:59

Sbornik_CAPV_2012.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1124340/Sbornik_CAPV_2012.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
2 MB
Hash md5
21888669e10a07c1ed565c19ad776341
Vloženo
Út 1. 10. 2013 14:01
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 16. 5. 2022 15:06