KÁROVÁ, Šárka, Marek BLATNY, Martin JELINEK, Tomáš KEPÁK a Kristína TÓTHOVÁ. Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci. Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology. PRAGUE 1: ACADEMIA, 2013, roč. 57, č. 3, s. 218-229. ISSN 0009-062X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sourozenci onkologicky nemocných dětí: subjektivně vnímané změny v životě a kvalita jejich života 6 měsíců po stanovení diagnózy nemocnému sourozenci
Název anglicky Siblings of children with cancer: Subjectively percived changes in their lives and quality of life six months after diagnosis
Autoři KÁROVÁ, Šárka (203 Česká republika, domácí), Marek BLATNY (203 Česká republika), Martin JELINEK (203 Česká republika), Tomáš KEPÁK (203 Česká republika, garant, domácí) a Kristína TÓTHOVÁ (703 Slovensko, domácí).
Vydání Ceskoslovenska Psychologie/Czechoslovak Psychology, PRAGUE 1, ACADEMIA, 2013, 0009-062X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Impakt faktor Impact factor: 0.292
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00066400
Organizační jednotka Lékařská fakulta
UT WoS 000321990500002
Klíčová slova česky onkologické onemocnění; sourozenci; kvalita života
Klíčová slova anglicky oncology disease; siblings; quality of life
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Ing. Mgr. Věra Pospíšilíková, učo 9005. Změněno: 21. 2. 2014 09:30.
Anotace
Studie se zabývá informovaností, percipovanými změnami ve vztahu s rodiči, problémovým chováním a kvalitou života sourozenců onkologicky nemocných dětí a adolescentů. Výzkum byl proveden s 34 sourozenci ve věku 7 až 16 let (průměrný věk 11,3 let; 19 dívek) v době od 3 do 9 měsíců od stanovení diagnózy sourozenci (průměrná doba 6,6 měsíce). Pro zjištění informovanosti a vztahu s rodiči byl použit dotazník vnímání sourozence (Sibling Perception Questionnaire), problémové chování bylo zjišťováno pomocí dotazníku poruch chování dítěte (Child Behavior Checklist) a kvalita života pomocí Minneapolis-Manchesterského dotazníku kvality života (Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument). Z výsledků vyplývá, že sourozenci jsou poměrně dobře informováni o nemoci a léčbě nemocného sourozence a nemají problémy s chováním. Děti si však přejí, aby s nimi rodiče trávili více času, a adolescenti uvádějí nižší životní spokojenost. Zaznamenali jsme i přítomnost mýtických přesvědčení o nemoci. Limitací studie je efekt samovýběru, z oslovených rodin se výzkumu zúčastnilo pouze 31 %.
Anotace anglicky
Objectives. The aim of the study was to explore siblings' knowledge about cancer, perceived changes in relationship with parents, problem behavior and quality of life of siblings of pediatric oncology patients. Subjects and settings. Subjects were 34 siblings age 7 to 16 (average aged 11.3 years, 19 girls) three to nine months after diagnosis (average time from diagnoses 6,6 months). Hypothesis. We expected lower quality of life and higher problem behavior in study sample in comparison to healthy population. Instruments and statistical analyses. Sibling Perception Questionnaire was used for assessing information about disease and relationship with parents, Child Behavior Checklist to assess problem behavior, and Minneapolis-Manchester Quality of Life Instrument to evaluate quality of life. Differences between groups were analyzed using Kruskal-Wallis and Mann-Whitney tests. Results. The results showed that siblings are relatively well informed about the disease and treatment of sick child and that they are not experiencing behavioral problems. However, younger siblings reported the wish to spend more time with their parents and adolescents have lower life satisfaction than comparison groups. Results also showed presence of myths about the disease. Study limitations. The main limitation of the study is effect of self-selection of participants as only 31% addressed families entered the research.
Návaznosti
GA406/09/1255, projekt VaVNázev: Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců onkologicky nemocných dětí.
Investor: Grantová agentura ČR, Psychosociální potřeby a kvalita života zdravých sourozenců
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 02:41