NEUWIRTHOVÁ, Jana, Pavel SMILEK, Jan ROTTENBERG, Rom KOSTŘICA a Renata ČERVENÁ. Výsledky léčby a sledování pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku po konkomitantní léčbě cetuximabem a radioterapií. Onkologie. Olomouc: Solen, 2013, roč. 7, č. 3, s. 146-148. ISSN 1802-4475.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výsledky léčby a sledování pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku po konkomitantní léčbě cetuximabem a radioterapií
Název anglicky Outcomes of treatment and follow-up of patients with squamous cell head and neck cancers after concomitant
Autoři NEUWIRTHOVÁ, Jana (203 Česká republika), Pavel SMILEK (203 Česká republika, garant, domácí), Jan ROTTENBERG (203 Česká republika, domácí), Rom KOSTŘICA (203 Česká republika, domácí) a Renata ČERVENÁ (203 Česká republika).
Vydání Onkologie, Olomouc, Solen, 2013, 1802-4475.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 30200 3.2 Clinical medicine
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14110/13:00069575
Organizační jednotka Lékařská fakulta
Klíčová slova česky karcinomy hlavy a krku; cetuximab; EGFR; ADCC
Klíčová slova anglicky head and neck cancers; cetuximab; EGFR; ADCC
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: Soňa Böhmová, učo 232884. Změněno: 2. 10. 2013 14:08.
Anotace
V této práci budou prezentovány jak vlastní výsledky léčby cetuximabem a radioterapií u pacientů se spinocelulárními karcinomy hlavy a krku, tak i poléčebného sledování. Terapeutické výsledky byly u našich pacientů velmi dobré, ze 30 pacientů jsme zaznamenali celkem 90 % kompletních remisí u lokoregionálně pokročilých stadií. V dalším sledování bylo 2letého celkového přežití dosaženo u 82 % souboru a 2letého přežití bez příznaků onemocnění u 76 % pacientů.
Anotace anglicky
The paper presents outcomes of treatment with cetuximab and radiotherapy in patients with squamous cell head and neck cancers as well as of post-treatment follow-up. Treatment outcomes were very good in our patients; among 30 patients, a total of 90% of complete remissions in locoregionally advanced stages were observed. In the subsequent follow-up, the 2-year overall survival was achieved in 82% and the 2-year symptom-free survival in 76% of patients.
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 00:43