KNECHT, Petr a Eduard HOFMANN. K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech. Informace České geografické společnosti. Praha: Česká geografická společnost, 2013, roč. 32, č. 2, s. 13-25. ISSN 1213-1075.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech
Název česky K problému řazení geografického učiva ve školních vzdělávacích programech
Název anglicky Geography Curriculum Scope and Sequence in Czech Lower Secondary Schools
Autoři KNECHT, Petr (203 Česká republika, garant, domácí) a Eduard HOFMANN (203 Česká republika, domácí).
Vydání Informace České geografické společnosti, Praha, Česká geografická společnost, 2013, 1213-1075.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069580
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky didaktika geografie; geografické vzdělávání; řazení učiva; kurikulum geografického vzdělávání
Klíčová slova anglicky geography teaching; geography education; curriculum scope; curriculum sequence; geography curriculum
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Změněno: 2. 4. 2014 17:06.
Anotace
Aktuálně probíhající kurikulární reforma v Česku s sebou přinesla rozvolnění vzdělávacích obsahů. Učitelé dostali možnost samostatně rozhodovat o tom, v jakém pořadí budou ve výuce prezentovat geografické učivo. Nejsou k dispozici výzkumná data, která by udávala, jak učitelé této možnosti využili, a v jakém pořadí je geografické učivo ve výuce skutečně prezentováno. V první části příspěvku autoři stručně charakterizují aktuální stav didaktiky geografie v Česku, definují pojem řazení učiva a související teoretické pozadí a shrnují dosavadní stav poznání. V druhé části příspěvku je prezentována metodika výzkumného šetření, jehož cílem bylo zjistit, jak jsou geografické vzdělávací obsahy řazeny ve školních vzdělávacích programech nižších sekundárních škol v Česku a následně objasnit, jak učitelé jimi preferované řazení učiva zdůvodňují. Použitou metodou sběru dat byl dotazník získaný od 81 učitelů nižších sekundárních škol v Česku. Ve třetí části příspěvku jsou prezentovány výsledky výzkumu. Ukázalo se, že pořadí geografického učiva bylo na zkoumaných školách velmi obdobné, a způsob řazení geografického učiva zůstal přibližně takový, jaký byl před spuštěním kurikulární reformy. V závěru příspěvku autoři diskutují výzkumná zjištění a doporučují věnovat více pozornosti podpoře profesního rozvoje učitelů geografie.
Anotace anglicky
Currently ongoing curricular reform in the Czech Republic has brought disunity to educational content in geography education. Teachers have been given the opportunity to decide on the scope and sequence of geography curriculum. Research was conducted to find out what is the scope and sequence of geography curricula in lower secondary schools in the Czech Republic, and this paper presents the methodology used and the results. The data collection method was a questionnaire obtained from 81 teachers at lower secondary schools in the Czech Republic. Research results revealed that the scope and sequence of geography curriculum in the studied schools is similar; it remains approximately the way it was before the start of curriculum reform. In the conclusion, the authors discuss research findings and recommend paying more attention to supporting the professional development of geography teachers.
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 15:46