KNECHT, Petr and Dominik DVOŘÁK. Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé (Research and publishing ethics for junior researchers). Pedagogická orientace. Brno: Česká pedagogická společnost o.s., 2013, vol. 23, No 4, p. 554-578. ISSN 1211-4669. doi:10.5817/PedOr2013-4-554.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé
Name (in English) Research and publishing ethics for junior researchers
Authors KNECHT, Petr (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Dominik DVOŘÁK (203 Czech Republic).
Edition Pedagogická orientace, Brno, Česká pedagogická společnost o.s. 2013, 1211-4669.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069581
Organization unit Faculty of Education
Doi http://dx.doi.org/10.5817/PedOr2013-4-554
Keywords (in Czech) etika vědecké práce; publikační etika; akademické publikování; vědecky závadné jednání; špatná vědecká praxe
Keywords in English publication ethics; scientific publishing; research ethics; research integrity; scientific misconduct; scientific practice; research practice
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D., učo 53924. Changed: 27/2/2014 11:11.
Abstract
Studie informuje o nejčastěji uváděných projevech porušování publikační etiky s cílem zvýšit citlivost výzkumníků k porušování pravidel publikační etiky a přispět ke kultivaci publikačního prostředí v české pedagogické vědě a výzkumu. V první části příspěvku autoři analyzují důvody, které výzkumníky zpravidla vedou k porušování publikační etiky, a upozorňují, že jednou z možných příčin může být mimo jiné aktuálně platný systém financování a hodnocení vědy a výzkumu. Následně jsou na základě analýzy dostupné literatury rozebírány nejčastěji uváděné projevy publikačně závadného jednání, přičemž autoři využívají analogii s biblickým Desaterem. Jedná se o: 1. vymýšlení a zkreslování/falšování výzkumných zjištění, 2. plagiátorství, 3. připisování spoluautorů, 4. duplicitní/simultánní publikování, 5. dělení publikací do více článků, 6. recyklování textů, 7. vzájemné (reciproční) citování spřízněných kolegů, 8. zkreslené citování, 9. nepřiznaný konflikt zájmů, 10. porušování majetkových autorských práv. Autoři v závěru navrhují opatření, která by podporovala důslednější dodržování etických pravidel v praxi.
Abstract (in English)
The study informs about the most common forms of violation of the publication ethics. The main goal of the study is to increase the sensitivity of researchers to breaches of publication ethics and to contribute to cultivating the publication environment in the Czech educational science and research. In the first part, the authors analyse the reasons that usually lead researchers to breach publication ethics. They also highlight the possibility that the current system of financing and evaluating science and research in the Czech Republic might represent one of the causes. Further on, following an analysis of available literature, the typical instances of inappropriate publishing behaviour are discussed. In doing so, the authors make use of the analogy with biblical Ten Commandments. The typical examples of such behaviour are: 1. data fabrication or falsification, 2. plagiarism 3. gift, honorary or ghost authorship, 4. simultaneous submission or multiple/duplicate publication, 5. salami slicing, 6. text recycling, 7. reciprocal citations, 8. Imprecise referencing/quoting, 9. conflict of interests, and 10. copyright law breaking. In the end, the authors suggest precautions that might aid a more rigorous adherence to the ethical rules in publishing practice.
PrintDisplayed: 2/10/2022 20:38