REJNUŠ, Oldřich and Kamil SMOLÍK. Commodity Markets Financialization and its Impact on the Word Economy. In European Financial Systems 2013 (id 21298). European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. Brno: Masarykova univerzita, 2013. p. 272-278. ISBN 978-80-210-6294-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Commodity Markets Financialization and its Impact on the Word Economy
Name in Czech Financializace komoditních trhů a její dopady na světovou ekonomiku
Authors REJNUŠ, Oldřich (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution) and Kamil SMOLÍK (203 Czech Republic).
Edition Brno, European Financial Systems 2013. Proceedings of the 10th International Scientific Conference. p. 272-278, 7 pp. 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50600 5.6 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
WWW Sborník EFS 2013
RIV identification code RIV/00216224:14560/13:00069588
Organization unit Faculty of Economics and Administration
ISBN 978-80-210-6294-8
UT WoS 000324654400040
Keywords (in Czech) Financializace; komoditní trhy; světová ekonomika
Keywords in English Financialization; commodity markets; world economy
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Mgr. Daniela Marcollová, učo 111148. Changed: 26. 3. 2014 09:06.
Abstract
This paper deals with the financialization of contemporary world commodity markets and its influence on the economy. Firstly, it defines the ways in which this current trend shows itself and then analyzes its impact on the economy. Concurrently the paper tries to find out in what way is the effect positive for the economy as well as in what is negative. The aim of the analysis is also to confirm or refuse the hypothesis that financialization of commodity markets is one of the factors which has contributed to the emergence of modern "financial" crisis and helps its prolongation. The closing part of the paper focuses on the question if this process is beneficial or harmful for the further development of the worlds economy or whether is appropriate to matter in this process or rather waits for the result of the spontaneous development itself.
Abstract (in Czech)
Tato práce se zabývá financializací světových komoditních trzhů a jejími dopady na ekonomiku. Je zde definován způsob, jakým se tento současný trend projevuje a jsou zde analyzovány jeho pozitivní i negativní dopady na ekonomiku. Cílem analýzy je také potvrdit nebo zamítnout hypotézu, že financializace na komoditních trzích je jedním z faktorů, který přispěl ke vzniku "finanční" krize a pomáhá jejímu prodlužování. Závěrečná část práce se zaměřuje na otázku, zdali je tento proces prospěšný nebo škodlivý pro další rozvoj světové ekonomiky, resp. zda je vhodné jej ponechat samovolnému vývoji, anebo je zapotřebí jej začít celosvětově regulovat.
Type Name Uploaded/Created by Uploaded/Created Rights
Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc Licence Creative Commons  File version Rejnuš, O. 6. 11. 2013

Properties

Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc
Address for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc
Address within Manager
https://is.muni.cz/auth/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc?info
Address within Manager for the users outside IS
https://is.muni.cz/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc?info
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2013 08:02

Rights

Right to read
  • anyone on the Internet
Right to upload
 
Right to administer:
  • a concrete person prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc., učo 32279
Attributes
 

Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.doc
File type
Word (application/msword)
Size
259 KB
Hash md5
d028a823c74c4fc490bee9656556a1c1
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2013 08:02

Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.txt

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.txt
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.txt
File type
plain text (text/plain)
Size
21,7 KB
Hash md5
f3b5c7b773dc3aac172d94006820fd33
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2013 08:04

Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.pdf

Application
Open the file
Download file.
Address within IS
https://is.muni.cz/auth/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.pdf
Address for the users outside IS
http://is.muni.cz/publication/1124478/Prispevek_Rejnus__Smolik_Konec_English.pdf
File type
PDF (application/pdf)
Size
375,4 KB
Hash md5
be8bd882dab08ce3ff5330916c3be6b7
Uploaded/Created
Wed 6. 11. 2013 08:05
Print
Report a file uploaded without authorization. Displayed: 21. 5. 2022 21:06