SKALÍK, Jan. Pozměňovací návrh jako indikátor při přijímání české legislativy životního prostředí. Sociální studia. Brno: Masarykova univerzita, 2013, roč. 2013, č. 1, s. 75-94. ISSN 1214-813X.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pozměňovací návrh jako indikátor při přijímání české legislativy životního prostředí
Název česky Pozměňovací návrh jako indikátor při přijímání české legislativy životního prostředí
Název anglicky Amendments as an Indicator of the Adoption of Czech Environmental Legislation
Autoři SKALÍK, Jan (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání Sociální studia, Brno, Masarykova univerzita, 2013, 1214-813X.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50601 Political science
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Webová stránka, z které je dostupný plný text článku
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00069598
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky Poslanecká sněmovna; hlasování; pozměňovací návrh; životní prostředí
Klíčová slova anglicky Chamber of Deputies; voting; amendment; environment
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: Mgr. Jan Skalík, učo 219846. Změněno: 24. 1. 2015 14:51.
Anotace
Článek se zabývá vlivy na hlasování u legislativy životního prostředí v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky. V úvodní části textu na základě kvantitativní analýzy porovnáme vliv skupiny sociodemografických a členských charakteristik poslanců na jejich hlasování. Na základě vyhodnocení vlivu délky mandátu a věku zákonodárců, příslušnosti k poslaneckému klubu a poslaneckým výborům, vzdělání, pohlaví a volebnímu regionu zákonodárce na 156 hlasování z let 1995 až 2010 docházíme k závěru, že rozhodující vliv na hlasování o životním prostředí má příslušnost k politické straně, která výrazně koreluje i s dalšími výraznými faktory jako je pohlaví nebo volební období. Přes vysokou stranickou jednotnost hlasování existuje v Parlamentu možnost, jak legislativu ovlivnit individuálně prostřednictvím poslanecké zákonodárné iniciativy. Institut poslaneckých pozměňovacích návrhů, který se na případové studii zákona o ochraně ovzduší demonstruje v druhé části textu, se nicméně opět ukazuje být využíván spíše jako nástroj stranických legislativních strategií. Při snaze o zvýšení transparentnosti a adresné odpovědnosti v českém Parlamentu se tak může jevit snaha o regulaci individuálních poslaneckých iniciativ nedoplněná zprůhledněním stranických procesů jako neúčinná.
Anotace anglicky
This paper focuses on influences on voting by members of the Parliament (MPs) of the Czech Republic on environmental legislation. First, the influence of each MP’s sociodemographic and membership variables on voting is discussed. Next, an analysis of influence of the length of mandate, age of MPs, party and committee membership, education, sex and region was conducted on a sample of 156 votes between 1995 and 2010. The outputs of analysis show that the prevailing influence on voting on the environment was party membership, which strongly correlates with other significant factors such as sex and election period. Despite the high party uniformity of voting, the possibility of influencing legislative acts through amendments does exist in the Czech Parliament: the proposal of amendments to the Czech Clean Air Act (Zákon o ovzduší) is presented as a case study in the second part of the article. Nevertheless, the proposal of amendments seems to be used as a tool of legislative strategies by political parties. Having in mind the need for an increase in transparency and responsibility in the Czech Parliament, any effort to regulate the proposal of amendments that is not joined by an increase in transparency in party processes may be seen as inefficient.
Návaznosti
MUNI/A/0788/2011, interní kód MUNázev: Environmentální aspekty životního způsobu III (Akronym: ENVIŽIV III)
Investor: Masarykova univerzita, Environmentální aspekty životního způsobu III, DO R. 2020_Kategorie A - Specifický výzkum - Studentské výzkumné projekty
Typ Název Vložil/a Vloženo Práva
Skalik_2013.pdf   Verze souboru Skalík, J. 24. 1. 2015

Vlastnosti

Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1124508/Skalik_2013.pdf
Adresa ze světa
https://is.muni.cz/publication/1124508/Skalik_2013.pdf
Adresa do Správce
https://is.muni.cz/auth/publication/1124508/Skalik_2013.pdf?info
Ze světa do Správce
https://is.muni.cz/publication/1124508/Skalik_2013.pdf?info
Vloženo
So 24. 1. 2015 14:50, Mgr. Jan Skalík

Práva

Právo číst
  • kdokoliv v Internetu
Právo vkládat
 
Právo spravovat
  • osoba Mgr. Jan Skalík, učo 219846
Atributy
 

Skalik_2013.pdf

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1124508/Skalik_2013.pdf
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1124508/Skalik_2013.pdf
Typ souboru
PDF (application/pdf)
Velikost
414,2 KB
Hash md5
7d50b8c700f5bbe48e2b02992ee1ae8c
Vloženo
So 24. 1. 2015 14:50

Skalik_2013.txt

Aplikace
Otevřít soubor.
Stáhnout soubor.
Adresa v ISu
https://is.muni.cz/auth/publication/1124508/Skalik_2013.txt
Adresa ze světa
http://is.muni.cz/publication/1124508/Skalik_2013.txt
Typ souboru
holý text (text/plain)
Velikost
69,1 KB
Hash md5
5a75da8adf8ab54391062cbd72b6a1ac
Vloženo
So 24. 1. 2015 14:53
Vytisknout
Nahlásit neoprávněně vložený soubor Zobrazeno: 18. 5. 2022 08:42