LUKAS, Josef, Jarmila BRADOVÁ a Kateřina LOJDOVÁ. Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. 2013.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV.
Název anglicky Power as an ethical aspect of professional competence of a teacher
Autoři LUKAS, Josef (203 Česká republika, garant, domácí), Jarmila BRADOVÁ (703 Slovensko, domácí) a Kateřina LOJDOVÁ (203 Česká republika, domácí).
Vydání 2013.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066404
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky etický kodex učitele odborná kompetence učitele moc
Klíčová slova anglicky code of ethics of teachers power professional competence of a teacher
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 5. 10. 2015 11:30.
Anotace
V našem příspěvku diskutujeme etický aspekt odborné kompetence učitele v perspektivě využití moci ve školní třídě. Koncept moci učitele je v zahraniční odborné literatuře hojně diskutovaný, avšak v českém odborném diskursu se ještě zcela neetabloval. Příspěvek vychází z analýzy obecných koncepcí moci v sociálních a pedagogických vědách a dále shrnuje základní pojetí moci ve školní třídě, ve kterých je moc spojena s oblastí kognitivní, afektivní, behaviorální a komunikační. Na základě výzkumu uplatňování moci učiteli se věnujeme etickým aspektům odborné kompetence učitele. Analyzujeme způsoby uplatňování moci ve školní třídě ve vztahu k odborné kompetenci učitelů. Následně popisujeme etické aspekty moci učitele ve vztahu k vznikajícímu profesnímu standardu kvality učitele, v němž je etika učitelské profese jedním z předpokládaných okruhů
Anotace anglicky
The paper discuss ethical aspects of teaching within context of power in the classroom. Power as an interactive concept is not yet established in the Czech educational science. The paper is divied into three parts. First part describes concept of power within broader scientific context. Second part is focused on the concept of power within classroom. Finally, the paper looks into more detail at ethical aspects of teachers power within clasroom, based on code of ethics, which is being prepared for teachers in the Czech republic.
Návaznosti
GA13-24456S, projekt VaVNázev: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Grantová agentura ČR, Moc ve školních třídách studentů učitelství
VytisknoutZobrazeno: 8. 8. 2022 16:37