LUKAS, Josef, Jarmila BRADOVÁ and Kateřina LOJDOVÁ. Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV. (Power as an ethical aspect of professional competence of a teacher). 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV.
Name (in English) Power as an ethical aspect of professional competence of a teacher
Authors LUKAS, Josef (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Jarmila BRADOVÁ (703 Slovakia, belonging to the institution) and Kateřina LOJDOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Presentations at conferences
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066404
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) etický kodex učitele odborná kompetence učitele moc
Keywords in English code of ethics of teachers power professional competence of a teacher
Changed by Changed by: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Changed: 5. 10. 2015 11:30.
Abstract
V našem příspěvku diskutujeme etický aspekt odborné kompetence učitele v perspektivě využití moci ve školní třídě. Koncept moci učitele je v zahraniční odborné literatuře hojně diskutovaný, avšak v českém odborném diskursu se ještě zcela neetabloval. Příspěvek vychází z analýzy obecných koncepcí moci v sociálních a pedagogických vědách a dále shrnuje základní pojetí moci ve školní třídě, ve kterých je moc spojena s oblastí kognitivní, afektivní, behaviorální a komunikační. Na základě výzkumu uplatňování moci učiteli se věnujeme etickým aspektům odborné kompetence učitele. Analyzujeme způsoby uplatňování moci ve školní třídě ve vztahu k odborné kompetenci učitelů. Následně popisujeme etické aspekty moci učitele ve vztahu k vznikajícímu profesnímu standardu kvality učitele, v němž je etika učitelské profese jedním z předpokládaných okruhů
Abstract (in English)
The paper discuss ethical aspects of teaching within context of power in the classroom. Power as an interactive concept is not yet established in the Czech educational science. The paper is divied into three parts. First part describes concept of power within broader scientific context. Second part is focused on the concept of power within classroom. Finally, the paper looks into more detail at ethical aspects of teachers power within clasroom, based on code of ethics, which is being prepared for teachers in the Czech republic.
Links
GA13-24456S, research and development projectName: Moc ve školních třídách studentů učitelství
Investor: Czech Science Foundation, Power in the classes taught by student teachers
PrintDisplayed: 27. 6. 2022 20:27