EN

Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku interakčního stylu učitele (QTI)

LUKAS, Josef. Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku interakčního stylu učitele (QTI). 2011.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Výsledky standardizace a možnosti využití Dotazníku interakčního stylu učitele (QTI)
Název anglicky Results of standardization and possibilities of using Questionnaire on Teacher Interaction
Autoři LUKAS, Josef.
Vydání 2011.
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Prezentace na konferencích
Obor 5.1 Psychology and cognitive sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
Klíčová slova česky komunikace ve škole; interakční styl učitele; školní psychologie
Klíčová slova anglicky communication in school; teacher interaction styles; school psychology
Změnil Změnil: PhDr. Josef Lukas, Ph.D., učo 17887. Změněno: 4. 10. 2013 16:52.
Anotace
Příspěvek je věnován výsledkům standardizace dotazníku QTI (Questionnaire on Teacher Interaction) pro II. stupeň českých základních škol. Dotazník bude sloužit jako screeningová metoda pro zjišťování interakčního stylu učitelů základních škol. Popisu standardizace předchází krátké shrnutí teoretických a metodologických východisek. Dále jsou zmíněny podmínky administrace dotazníku, způsoby vyhodnocování a interpretace výsledků. Hlavním výstupem příspěvku je tedy adaptace zmiňovaného dotazníku pro II. stupeň českých základních škol a také zjištění, že tento dotazník může být vhodným nástrojem (např. pro školní psychology) pro screening vztahů mezi učiteli a žáky. Získané výsledky mohou být podkladem pro práci s případnými nedostatky v oblasti interpersonálního chování učitele a tím mohou přispět i ke zlepšení komunikace a interakce učitel – žák. Stejně tak je dotazník možné využít jako součást diagnostiky klimatu třídy i povahy celkového sociálního prostředí školy.
Anotace anglicky
The paper focuses on the results of standardization Questionnaire on Teacher Interaction for Czech primary school. The questionnaire will serve as a screening method for identifying interaction style primary school teachers. Description standardization preceded by a short summary of the theoretical and methodological premises. The paper also describes the conditions of administration of the questionnaire, methods of evaluation and interpretation of results. The output of the paper is the finding that this questionnaire may be an appropriate tool for the screening of relationships between teachers and pupils. The results can be the basis for working with any deficiencies in the area of teacher interpersonal behavior and thereby may contribute to improve communication and interaction between teachers and pupils. Similarly, the questionnaire can be used as part of a diagnostics of class climate and nature of the overall social environment of the school.
VytisknoutZobrazeno: 22. 3. 2019 22:21

Další aplikace