DUDÁKOVÁ, Barbora and Vlastimil HAVLÍK. Praví Finové. Volební úspěch populistické Radikální pravice ve Finsku (The True Finns. The Electoral Success of the Populist Radical Right in Finland). Politologická revue. 2013, vol. 19, No 1, p. 7-33. ISSN 1211-0353.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Praví Finové. Volební úspěch populistické Radikální pravice ve Finsku
Name in Czech Praví Finové. Volební úspěch populistické Radikální pravice ve Finsku
Name (in English) The True Finns. The Electoral Success of the Populist Radical Right in Finland
Authors DUDÁKOVÁ, Barbora (203 Czech Republic) and Vlastimil HAVLÍK (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Politologická revue, 2013, 1211-0353.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50601 Political science
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14230/13:00069630
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) Praví Finové; volby; populismus; voliči; Finsko
Keywords in English True Finns; election; populism; voters; Finland
Tags Reviewed
Changed by Changed by: doc. Mgr. et Mgr. Vlastimil Havlík, Ph.D., učo 44345. Changed: 5/10/2013 20:02.
Abstract
Článek se zabývá volebním úspěchem radikálně pravicové populistické strany Praví Finové, která dostala téměr pětinu hlasů ve finských parlamentních volbách v roce 2011 a stala se druhou nejúspěšnější stranou. Na základě konceptu struktur politických příležitostí je výsledek strany analyzován se zvláštním důrazem kladeným na institucionální kontext (volební systém), identifikaci voličů s politickými stranami, členskou základnu a úroveň konvergence v politickém prostoru, a důležitost imigrace a evropského tématu v politické diskusi.
Abstract (in English)
The paper deals with the electoral success of the radical right-wing populist political party True Finns that obtained almost one fifth of national vote in Finnish parliamentary elections in 2011 and became the second most successful party. On the basis of the theoretical concept the political opportunity structure in Finnish political space is analyzed with special attention paid to the institutional arrangements (the electoral system), identification of voters with political parties, party membership, the level of the convergence of the political space, and to the importance of immigration and European issue in the political discussion.
PrintDisplayed: 28/3/2023 13:50