HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ a Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., 2013, roč. 1, č. 1, s. 4-36. ISSN 1339-4045.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Researching the Expertise of Foreign Language Teachers
Název česky Výzkum expertnosti učitele cizího jazyka
Autoři HANUŠOVÁ, Světlana (203 Česká republika, garant, domácí), Michaela PÍŠOVÁ (203 Česká republika, domácí), Klára KOSTKOVÁ (203 Česká republika, domácí), Věra JANÍKOVÁ (203 Česká republika, domácí) a Petr NAJVAR (203 Česká republika, domácí).
Vydání JoLaCe Journal of Language and Cultural Education, Nitra, SlovakEdu. o.z. 2013, 1339-4045.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00066412
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
Klíčová slova česky expertnost učitele cizího jazyka; mnohočetná případová studie didaktická znalost obsahu; model prototypu;
Klíčová slova anglicky foreign language teacher expertise; multiple case study; pedagogical content knowledge; prototype model;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Změněno: 18. 3. 2014 15:57.
Anotace
The paper brings the results of qualitative analysis of teacher expertise realized within the project Expert Teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective). The project designed as a multiple case study is aimed at systematic analysis of the nature of foreign language teacher expertise and the development of its empirical model. During the first phase carried out in 2011 the data were collected in interviews with 30 teachers who had been nominated as expert teachers of English or German languages by their headmasters or teacher trainers from universities. Semi-structured interviews followed the observations of the teachers in their classrooms and focused on the aspects of expertise that were not directly observable, namely the teachers’ knowledge of the subject matter, their knowledge of the pupils, pedagogical content knowledge, ability to analyse and interpret educational phenomena, justify their actions and decisions, formulate their subjective theories, and pursue their professional development. The results revealed some interesting aspects of expertise of foreign language teachers.
Anotace česky
Článek prezentuje výsledky kvalitativní analýzy expertnosti učitele provedené v rámci projektu Učitel expert: charakteristiky expertnosti a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizího jazyka). Projekt s designem vícečetné případové studie cílí na systematickou analýzu podstaty expertnosti učitelů cizích jazyků a na tvorbu jeho empirického modelu. Během první fáze výzkumu realizované v roce 2011 byla shromážděna data prostřednictvím rozhovorů s 30 učiteli angličtiny nebo němčiny nominovanými jako experti jejich řediteli nebo vzdělavateli učitelů z univerzit. Polostrukturované rozhovory následovaly po pozorováních učitelů ve výuce a zaměřily se na přímo nepozorovatelné aspekty expertnosti, konkrétně na jejich znalosti oboru, žáků, didakticé znalosti obsahu, schopnost analyzovat a interpretovat edukační fenomény, justifikovat své jednání a rozhodování, formulovat vlastní subjektivní teorie a dále se profesně rozvíjet. Výsledky odhalily některé zajímavé aspekty expertnosti učitelů cizích jazyků.
Návaznosti
GAP407/11/0234, projekt VaVNázev: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Grantová agentura ČR, Učitel-expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
VytisknoutZobrazeno: 26. 6. 2022 19:03