HANUŠOVÁ, Světlana, Michaela PÍŠOVÁ, Klára KOSTKOVÁ, Věra JANÍKOVÁ and Petr NAJVAR. Researching the Expertise of Foreign Language Teachers. JoLaCe Journal of Language and Cultural Education. Nitra: SlovakEdu. o.z., 2013, vol. 1, No 1, p. 4-36. ISSN 1339-4045.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Researching the Expertise of Foreign Language Teachers
Name in Czech Výzkum expertnosti učitele cizího jazyka
Authors HANUŠOVÁ, Světlana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution), Michaela PÍŠOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Klára KOSTKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution), Věra JANÍKOVÁ (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Petr NAJVAR (203 Czech Republic, belonging to the institution).
Edition JoLaCe Journal of Language and Cultural Education, Nitra, SlovakEdu. o.z. 2013, 1339-4045.
Other information
Original language English
Type of outcome Article in a journal
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00066412
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) expertnost učitele cizího jazyka; mnohočetná případová studie didaktická znalost obsahu; model prototypu;
Keywords in English foreign language teacher expertise; multiple case study; pedagogical content knowledge; prototype model;
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: doc. PhDr. Michaela Píšová, M.A., Ph.D., učo 134100. Changed: 18. 3. 2014 15:57.
Abstract
The paper brings the results of qualitative analysis of teacher expertise realized within the project Expert Teacher: the nature of expertise and determinants of professional development (in FLT perspective). The project designed as a multiple case study is aimed at systematic analysis of the nature of foreign language teacher expertise and the development of its empirical model. During the first phase carried out in 2011 the data were collected in interviews with 30 teachers who had been nominated as expert teachers of English or German languages by their headmasters or teacher trainers from universities. Semi-structured interviews followed the observations of the teachers in their classrooms and focused on the aspects of expertise that were not directly observable, namely the teachers’ knowledge of the subject matter, their knowledge of the pupils, pedagogical content knowledge, ability to analyse and interpret educational phenomena, justify their actions and decisions, formulate their subjective theories, and pursue their professional development. The results revealed some interesting aspects of expertise of foreign language teachers.
Abstract (in Czech)
Článek prezentuje výsledky kvalitativní analýzy expertnosti učitele provedené v rámci projektu Učitel expert: charakteristiky expertnosti a determinanty profesního rozvoje (na pozadí výuky cizího jazyka). Projekt s designem vícečetné případové studie cílí na systematickou analýzu podstaty expertnosti učitelů cizích jazyků a na tvorbu jeho empirického modelu. Během první fáze výzkumu realizované v roce 2011 byla shromážděna data prostřednictvím rozhovorů s 30 učiteli angličtiny nebo němčiny nominovanými jako experti jejich řediteli nebo vzdělavateli učitelů z univerzit. Polostrukturované rozhovory následovaly po pozorováních učitelů ve výuce a zaměřily se na přímo nepozorovatelné aspekty expertnosti, konkrétně na jejich znalosti oboru, žáků, didakticé znalosti obsahu, schopnost analyzovat a interpretovat edukační fenomény, justifikovat své jednání a rozhodování, formulovat vlastní subjektivní teorie a dále se profesně rozvíjet. Výsledky odhalily některé zajímavé aspekty expertnosti učitelů cizích jazyků.
Links
GAP407/11/0234, research and development projectName: Učitel - expert: jeho charakteristiky a determinanty profesního rozvoje (na pozadí cizojazyčné výuky)
Investor: Czech Science Foundation
PrintDisplayed: 1. 7. 2022 05:38