TIRPÁKOVÁ, Michaela, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK. Nutrition from the point of view of health as a basis of prevention againrt oncological diseases. In ŘEHULKA, E., REISSMANNOVÁ, J. Contemporary Trends in Education for Health. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. s. 213-223. ISBN 978-80-210-6316-7.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nutrition from the point of view of health as a basis of prevention againrt oncological diseases
Název česky Výživa z hlediska zdraví jako základ prevence onkologických onemocnění
Autoři TIRPÁKOVÁ, Michaela, Tatiana KIMÁKOVÁ a Petr KACHLÍK.
Vydání 1. vyd. Brno, Contemporary Trends in Education for Health, od s. 213-223, 11 s. 2013.
Nakladatel Masarykova univerzita
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 30000 3. Medical and Health Sciences
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6316-7
Klíčová slova česky zdravý životní styl; onkologická onemocnění; kvalita života; prevence; selen; lykopen; antioxidanty
Klíčová slova anglicky healthy lifestyle; oncological diseases; quality of life; prevention; selenium; lycopene; antioxidants
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnil: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D., učo 2190. Změněno: 27. 3. 2014 15:46.
Anotace
This paper is focused on the nutritional habits of the population in the con text of prevention and health education and healthy lifestyle. WHO estimates that about 84 million people die of cancer in the years 2005 to 2015 without intervention measures. According to data from IARC (International Agency for Research on Cancer) listed in GLOBOCAN 2008 (Cancer Incidence and Mortality in the World 2008) worldwide is mentioned about 12.7 million new cancer cases and about 7.6 million deaths from cancer in 2008. Epidemiological studies show that of 30 to 40 % of cancer prevention can be prevented with diet, physical activity and maintaining a good body weight. A diet rich in fruits and vegetables reduces the risk of malignancies in the population. the anticarcinogenic protective nutrients in the diet include selenium, folic acid, vitamin E, vitamin B 12, flavonoids, antioxidants such as carotenoids, lycopene, lutein, cryptoxanthin. Ascorbic acid has limited efects when administered orally, but when intravenous administration is benefcial contribution. Consumption of probiotics as part of the efectiveness of the immune system, change the intestinal microflora may interfere with the process of carcinogenesis and it opens up the possibility of dietary modification in the development of cancer. Studies show the incidence of cancer in changing diet, nutrition is important to raise awareness of the population that changes have led to an improvement in how the current status of nutrition and health.
Anotace česky
Příspěvek je zaměřen na nutriční zvyklosti v populaci v kontextu prevence a výchovy ke zdraví a zdravému životnímu stylu. WHO odhaduje, že asi 84 miliónů lidí zemře na rakovinu v letech 2005–2015 bez intervenčních opatření. Podle údajů IARC (Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny) zmíněných v GLOBOCAN 2008 (Incidence a mortalita rakoviny ve světě 2008) se celosvětově uvádí asi 12,7 miliónů nových případů rakoviny a asi 7,6 miliónů úmrtí na následky rakoviny v roce 2008. Epidemiologické studie dokazují, že vzniku 30–40 % onkologických onemocnění lze preventivně předcházet dietou, fyzickou aktivitou a udržením si správné tělesné hmotnosti. Strava bohatá na ovoce a zeleninu snižuje riziko vzniku malignit v populaci. K ochranným antikarcinogenním nutrientům ve stravě patří selen, kyselina listová, vitamin E, vitamin B12, flavonoidy, antioxidanty, jako karotenoidy, lykopen, lutein, kryptoxantiny. Kyselina askorbová má omezené účinky při perorálním podávaní, ale při intravenózní aplikaci je přínos prospěšný. Konzumace probiotik jako součásti efektivně působí na imunitní systém organismu, úprava střevní mikroflóry může interferovat s procesem karcinogeneze, což otevírá možnosti dietní modifikace při vzniku onkologických onemocnění. Studie dokazují snížení výskytu nádorových chorob při změně stravování, je důležití zvyšovat nutriční uvědomění populace, aby změny vedly ke zlepšení aktuálního stavu způsobu výživy a tím i zdravotního stavu.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 13. 8. 2022 23:56