SORGER, Brigitte. Institutions- und sprachenpolitische Aspekte des DACH-Konzepts. In Demmig, Silvia / Hägi, Sara / Schweiger, Hannes. DACH-Landeskunde. Theorie - Geschichte - Praxis. München: Iudicium, 2013. s. 32-48. DACH-Landeskunde. Theorie - Geschichte - Praxis. ISBN 978-3-86205-304-9.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Institutions- und sprachenpolitische Aspekte des DACH-Konzepts
Název česky Odraz konceptu DACH v jazykové a institiucionální politice
Název anglicky Institutional and language political aspects of the “DACH-concept”
Autoři SORGER, Brigitte (40 Rakousko, garant, domácí).
Vydání München, DACH-Landeskunde. Theorie - Geschichte - Praxis, od s. 32-48, 17 s. DACH-Landeskunde. Theorie - Geschichte - Praxis, 2013.
Nakladatel Iudicium
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Německo
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069654
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-3-86205-304-9
Klíčová slova česky němčina jako cizí jazyk; společného evropského referenčního rámec pro jazyky; puricentrismus;
Klíčová slova anglicky German as a foreign language; Common European Framework of Reference for languages; pluricentric language;
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dr. phil. Brigitte Sorger, učo 25169. Změněno: 10. 3. 2014 17:08.
Anotace
Das Kapitel betrachtet das DACH-Prinzip im Spiegel der sich wandelnden sprachenpolitischen Initiativen, welche sich in den letzten zwanzig Jahren stark verändert haben. Es wird die Frage aufgeworfen, ob das DACH-Prinzip den aktuellen Anliegen des Fremdsprachenunterrichts gerecht werden kann und aus welchen sprachenpolitischen Grundsätzen es seine Rechtfertigung ziehen kann.
Anotace česky
Kapitola sleduje způsob, jakým se odráží princip DACH v jazykové politice, jejíž proměna byla během posledních dvaceti let enormní. Zabývá se především otázkou, zda odpovídá princip DACH potřebám současné výuky němčiny a zda mu současná jazyková politika poskytuje opodstatnění.
Anotace anglicky
The chapter considers the “DACH principle” in the mirror of the changing language policy initiatives, which have changed greatly in the last twenty years. It focuses on the question, if the “DACH principle” realizes the current needs of foreign language learning and on which language policy principles its justification is based.
VytisknoutZobrazeno: 1. 12. 2022 22:22