SORGER, Brigitte. Das DACH-Prinzip und die Plurizentrik als Realisierung der Prinzipien der Interkulturellen Kompetenz und Mehrsprachigkeit im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. In Janíková, Věra a Sorger, Brigitte. Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften. Brno: Tribun EU, 2013. s. 114-124. ISBN 978-80-263-0377-0.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Das DACH-Prinzip und die Plurizentrik als Realisierung der Prinzipien der Interkulturellen Kompetenz und Mehrsprachigkeit im Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen.
Název česky Pluricentrický princip DACH jako zprostředkování zásad interkulturní kompetence a mnohojazyčnosti podle Společného evropského referenčního rámce.
Název anglicky The principles of “DACH” and of German as a pluricentric language are realizations of the principles of intercultural competence and multilingualism in the Common European Framework of Reference.
Autoři SORGER, Brigitte (40 Rakousko, garant, domácí).
Vydání Brno, Deutsch als Sprache der (Geistes)Wissenschaften, od s. 114-124, 11 s. 2013.
Nakladatel Tribun EU
Další údaje
Originální jazyk němčina
Typ výsledku Stať ve sborníku
Obor 60200 6.2 Languages and Literature
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069656
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-263-0377-0
Klíčová slova česky němčina jako cizí jazyk; společného evropského referenčního rámec pro jazyky; pluricentrismus; interkulturní kompetence; mnohojazyčnost
Klíčová slova anglicky German as a foreign language; Common European Framework of Reference for languages; pluricentric language; intercultural competence; multilingualism
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Změnil Změnila: Dr. phil. Brigitte Sorger, učo 25169. Změněno: 2. 4. 2014 21:54.
Anotace
Im Beitrag wird untersucht, wie sich zwei grundlegende Prinzipien des modernen DaF-Unterrichts - das DACH-Konzept und die Plurizentrik - im GER und in seiner deutschen Konkretisierung (Profile Deutsch) realisieren, ob, wo und wie sie berücksichtigt und skaliert werden. Die Analyse des GER ergab, dass ein gelungener Sprachunterricht, der laut Europarat die Entwicklung der „mehrsprachigen und plurikulturellen Kompetenz“ zum Ziel hat, für die deutsche Sprache nicht ohne die Umsetzung der Prinzipien des DACH-Konzepts und der Plurizentrik erfolgen kann.
Anotace česky
Příspěvek zkoumá, do jaké míry se ve Společném Evropském Referenčním Rámci (SERR) a v jeho německé konkretizaci (tou jsou Profile Deutsch) uplatňují zásadní principy moderní výuky němčiny jako cizího jazyka. Všímá si především toho, zda, kde, jak a do jaké míry je uplatňována zásada vyváženosti mezi jednotlivými německy mluvícími zeměmi (tzv. „princip D–A Ch“) a pluricentrismus německého jazyka. Analýza potvrdila fakt, že požaduje-li Rady Evropy prostřednictvím SERR rozvoj mnohojazyčnosti a plurikulturních kompetencí, nelze jich dosáhnout jinak než dodržováním principu D A Ch a zohledňováním všech variet němčiny.
Anotace anglicky
The article examines how the concepts of DACH and of pluricentrism, as two of the fundamental approaches to modern teaching of German as a foreign language, are implemented in the CEFR and in its German specification (Profile Deutsch), and whether, where and how they are taken into account and scaled. The analysis of the CEFR showed that a successful language teaching which according to the Council of Europe is aimed at the development of "multilingual and pluricultural skills" cannot be done for the German language without the implementation of the principles of DACH and pluricentrism.
VytisknoutZobrazeno: 18. 5. 2022 09:48