HRICOVÁ, Lenka and Andrea SLIVIAKOVÁ. Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit – inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu (Informal Inclusive Education within Leisure Activities – Inclusive Project Searching for a Mutual Language in Rhythm). In Hutyrová, M., Zedková, V. XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. 1st ed. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. p. 216-226. ISBN 978-80-244-3364-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Neformální inkluzivní vzdělávání v rámci volnočasových aktivit – inkluzivní projekt Hledání společného jazyka v rytmu
Name (in English) Informal Inclusive Education within Leisure Activities – Inclusive Project Searching for a Mutual Language in Rhythm
Authors HRICOVÁ, Lenka and Andrea SLIVIAKOVÁ.
Edition 1. vyd. Olomouc, XIII. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami a I. Tyflopedická konference. Speciální a inkluzivní vzdělávání a role speciální pedagogiky. p. 216-226, 11 pp. 2012.
Publisher Univerzita Palackého v Olomouci
Other information
Original language Czech
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-244-3364-6
Keywords (in Czech) sluchové postižení; hluchoslepota; inkluze; inkluzivní vzdělávání; rytmus
Keywords in English hearing impairment; deafblindness; inclusion; inclusive education; rhythm
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Changed: 15. 10. 2013 15:02.
Abstract
Článek představuje možnost neformálního inkluzivního vzdělávání mladých slyšících, neslyšících a lidí s hluchoslepotou formou zajímavé volnočasové aktivity: hry na tradiční západoafrické bubny. Takzvané djembe a další rytmické nástroje si za posledních několik let získaly stabilní základnu zájemců o hru na tyto nástroje i o západoafrický folklór obecně. Uvedený příspěvek představuje možnost využití této aktivity k integraci/inkluzi mladých slyšících, neslyšících a hluchoslepých lidí. Článek obeznamuje s obecnými východisky k realizaci této aktivity, s cíli realizovaného projektu, metodami práce a průběhem projektu, s jeho výsledky, včetně slabých míst. Autorky neopomíjejí konkrétní návrhy pro zlepšení.
Abstract (in English)
The following article introduces the activity of playing traditional West African drums as a form of informal inclusive education of young hearing, deaf and deafblind people. In the past few years, the djembe and other traditional West African rhythm instruments, as well as West African folklore, have created interest in many Czech people. The article looks at the general background for realization, goals, work methods and progress of the project. It also looks at its results, including limitations and the authors welcome specific suggestions for improvement.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:43