SPURNÁ, Michaela. Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze) (Expected guide to ethics education (book review)). Brno: Masarykova univerzita, 2013. 2 pp. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1. ISSN 0323-0449.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze)
Name in Czech Očekávaný průvodce etickou výchovou (recenze)
Name (in English) Expected guide to ethics education (book review)
Authors SPURNÁ, Michaela (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Brno, 2 pp. Komenský: odborný časopis pro učitele základní školy, 2013, roč. 138, č. 1, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Original language Czech
Type of outcome Special-purpose publication
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
RIV identification code RIV/00216224:14210/13:00069739
Organization unit Faculty of Arts
ISSN 0323-0449
Keywords (in Czech) etická výchova; pracovní učebnice; recenze
Keywords in English book review; ethics education; workbook
Tags rivok, RIVZ
Changed by Changed by: Mgr. Zdeňka Mácková, učo 2295. Changed: 12/4/2014 13:31.
Abstract
Uvedený text je recenzí dvou pracovních učebnic etické výchovy. Poukazuje na přínos a smysl učebnic, které jsou na trhu ojedinělé.
Abstract (in English)
The text is a book review of ethics education workbooks written by Havlíková, D., Drábková, B. & Vymětal, J. (2013) and Havlíková, D., Drábková, B. (2013). The review shows benefits and the meaning of both workbooks that are pioneers in the texbook market.
PrintDisplayed: 9/12/2021 06:43