ADAM, Martin. Presentation Sentences and Presentation Verbs in FSP. In Vyžádaná přednáška pro studenty Katedry anglistiky JČU České Budějovice. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Presentation Sentences and Presentation Verbs in FSP
Name in Czech Prezentační věty a prezentační slovesa v FSP
Authors ADAM, Martin.
Edition Vyžádaná přednáška pro studenty Katedry anglistiky JČU České Budějovice, 2013.
Other information
Original language English
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Education
Keywords (in Czech) FSP; Firbas; Prezentace; škála; sloveso
Keywords in English FSP; Firbas; Presentation; scale; verb
Changed by Changed by: doc. Mgr. Martin Adam, Ph.D., učo 14990. Changed: 16. 10. 2013 13:53.
Abstract
The lecture discussed the basic tenets of FSP and especially the area of sentences that implement the Presenation Scale, focusing on teh semnatic-syntactic character of the English Pr-verb..
Abstract (in Czech)
Přednáška si kladla za cíl představit teorii FSP a obzvláště věty, které implementují tzv. Prezentační škálu, a to se zvláštním zřetelem k anglickému prezentačnímu slovesu.
PrintDisplayed: 13. 8. 2022 02:37