Informační systém MU
KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření sloves (Word-forming of verbs). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1st ed. Praha: Academia, 2013. p. 226-271. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvoření sloves
Name in Czech Tvoření sloves
Name (in English) Word-forming of verbs
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Akademická gramatika spisovné češtiny, p. 226-271, 46 pp. Mimo: humanitní vědy, 2013.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069784
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-200-2205-9
Keywords in English derivation - verbs - prefixes - suffixes - Czech National Corpus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 31. 1. 2014 14:31.
Abstract
Kapitola sleduje tvoření slvoes prefixací, funkce prefixů a významové změny provázející prefixaci, tvoření sloves od substantiva, adjektiv a interjekcí sufixy. Kapitola je založena na výsledcích výzkumu výskytu sloves v Českém národním korpusu.
Abstract (in English)
The chapter is focused to the research of the verbal derivation by suffixes from substantives, adjectives and interjection and prefixal derivation in the Czech National Corpus. It compares meaning and frequency of the means of derivation.
Displayed: 15. 8. 2022 20:36