KOLÁŘOVÁ, Ivana. Tvoření číslovek (Word-forming of numerals). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1st ed. Praha: Academia, 2013. p. 282-287. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Tvoření číslovek
Name in Czech Tvoření číslovek
Name (in English) Word-forming of numerals
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Akademická gramatika spisovné češtiny, p. 282-287, 6 pp. Mimo: humanitní vědy, 2013.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069786
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-200-2205-9
Keywords in English numeral - derivation - compound numerals - Czech National Corpus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 31. 1. 2014 14:30.
Abstract
Kapitola se soustředí především na číslovky tvořené kompozicí a derivací v současné češtině a prezentuje výsledky jejich výzkumu v Českém národním korpusu.
Abstract (in English)
The chapter is focused on the numerals that are formed by derivation and composition in contemporary Czech and it presents results of the research of derivated and compound numerals in Czech National Corpus.
PrintDisplayed: 27. 5. 2022 06:30