KOLÁŘOVÁ, Ivana. Komplement (The Complement). In ŠTÍCHA, F. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1st ed. Praha: Academia, 2013. p. 685-703. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Komplement
Name in Czech Komplement
Name (in English) The Complement
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Akademická gramatika spisovné češtiny, p. 685-703, 19 pp. Mimo: humanitní vědy, 2013.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069788
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-200-2205-9
Keywords in English sentence constituent - complements - object - adverbial - subjective complement - Czech National Corpus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 31. 1. 2014 14:28.
Abstract
Za komplement jsou považovány konstitutivní větné členy: objekt, některé druhy adverbiale a subjektový komplement, tj. nositel děje. Hlavním cílem kapitoly je shrnutí výsledků výzkumu výkladů o komplementu v různých lingvistických pracích a výzkum jazykových prostředků vyjadřování komplementu v Českém národním korpusu.
Abstract (in English)
The term complement includes constitutive sentential components - object, adverbial complement and subjective complement - vehicle of the action. The chapter aims to conclude results of the research of the linguistic analysis by various linguists and research of expression of the complement in Czech National Corpus.
PrintDisplayed: 17. 8. 2022 16:04