KOLÁŘOVÁ, Ivana. Doplněk (The Verbal Attribute). In ŠTÍCHA, F.. Akademická gramatika spisovné češtiny. 1. vyd. Praha: Academia, 2013. p. 722-724, 3 pp. Mimo: humanitní vědy. ISBN 978-80-200-2205-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Doplněk
Name in Czech Doplněk
Name (in English) The Verbal Attribute
Authors KOLÁŘOVÁ, Ivana (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition 1. vyd. Praha, Akademická gramatika spisovné češtiny, p. 722-724, 3 pp. Mimo: humanitní vědy, 2013.
Publisher Academia
Other information
Original language Czech
Type of outcome Chapter(s) of a specialized book
Field of Study 60200 6.2 Languages and Literature
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00069789
Organization unit Faculty of Education
ISBN 978-80-200-2205-9
Keywords in English sentential constituent - verbal attribute - Czech National Corpus
Tags Reviewed
Changed by Changed by: PhDr. Ivana Kolářová, CSc., učo 44114. Changed: 31/1/2014 14:27.
Abstract
Kapitola je zaměřena na výzkum jazykových prostředků vyjadřujících různé druhy doplňku v současné češtině. Opírá se především o výsledky analýzy jazykových prostředků v Českém národním korpusu.
Abstract (in English)
The chapter is focused to the research of language means that express various types of verbal attribute in the contemporary Czech sentence. Almost it is based on the results of the analysis of language means in the Czech National Corpus.
PrintDisplayed: 19/1/2020 11:13