MAREŠ, Jan. Kvalita školy v České republice: příklad dobré praxe (The schools quality in the Czech Republic: example of good practice). In Psychologické aspekty kvality školy: 7. konferencia Bratislava - Ružinov. 2013.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Kvalita školy v České republice: příklad dobré praxe
Name (in English) The schools quality in the Czech Republic: example of good practice
Authors MAREŠ, Jan.
Edition Psychologické aspekty kvality školy: 7. konferencia Bratislava - Ružinov, 2013.
Other information
Original language Czech
Type of outcome Requested lectures
Field of Study 50100 5.1 Psychology and cognitive sciences
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Organization unit Faculty of Social Studies
Keywords (in Czech) kvalita školy; autoevaluace školy; autoevaluační nástroje; online autoevaluační nástroje;
Keywords in English school quality; school self-evaluation; self-evaluation tools; online school self-evaluation tools;
Changed by Changed by: Mgr. et Mgr. Jan Mareš, Ph.D., učo 22918. Changed: 18. 10. 2013 11:36.
Abstract
Příspěvek představuje problematiku autoevaluace školy v jejím přirozeném kontextu edukační praxe. Příkladem dobré praxe v českých školách je zde 30 autoevaluační nástrojů vzniklých v rámci projektu Cesta ke kvalitě a zkušenosti škol s jejich praktickým využitím. Je v něm představen i portál evaluačních nástrojů (http://evaluacninastroje.rvp.cz/).
Abstract (in English)
The paper presents problems of school self-evaluation in its natural context of educational practice. An example of good practice in Czech schools is the set of the 30 self-evaluation tools developed by a project Path to quality and the experience of schools with their use. It has also introduced evaluation tools website (http://evaluacninastroje.rvp.cz/).
PrintDisplayed: 20. 5. 2022 23:44