DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ. Sluchové postižení. In Bartoňová, M., Bytešníková, I., Vítková, M. et al. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. Brno: Paido, 2012. s. 135-155. ISBN 978-80-7315-237-6.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Sluchové postižení
Název anglicky Hearing impairment
Autoři DOLEŽALOVÁ, Lenka a Lenka HRICOVÁ.
Vydání Brno, Děti se speciálními vzdělávacími potřebami v mateřské škole. Texty k distančnímu vzdělávání. od s. 135-155, 21 s. 2012.
Nakladatel Paido
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-7315-237-6
Klíčová slova česky dítě se sluchovým postižením; předškolní vzdělávání; Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání; mateřská škola pro sluchově postižené; inkluzivní vzdělávání; speciálně pedagogické centrum pro sluchově postižené; rodiče; sluchadlo; kochleární implantát
Klíčová slova anglicky child with hearing impairment; preschool education; Framework Educational Programme for Preschool Education; nursery school for hearing impaired; inclusive education; counseling centre for hearing impaired; parents; hearing aids; cochlear implant
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Lenka Hricová, Ph.D., učo 79581. Změněno: 18. 10. 2013 14:37.
Anotace
Kapitola je zaměřena na výchovu a vzdělávání dětí se sluchovým postižením v předškolním věku. Blíže jsou charakterizovány náplň práce speciálně pedagogického centra pro sluchově postižené a mateřské školy pro sluchově postižené. Cílem textu je poukázat na význam a specifika vzdělávání dětí se sluchovým postižením v předškolním věku s ohledem na typ a stupeň postižení a možnosti komunikace.
Anotace anglicky
The chapter is focused on education of preschool children with hearing impairment. It offers a detailed description of the work of counseling centres for hearing impaired and kindergartens for hearing impaired. The aim of the chapter is to show the importance and specifics of preschool education of children with hearing impairment.
VytisknoutZobrazeno: 31. 5. 2023 07:04