JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI and Klára PROKOPOVÁ. Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013. 280 pp. Edice učebnic PrF MU č. 498. ISBN 978-80-210-6272-6.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Správní právo.Zvláštní část. Studijní text pro bakaláře
Authors JURNÍKOVÁ, Jana, Petr HAVLAN, Stanislav KADEČKA, Alena KLIKOVÁ, Petr KOLMAN, Veronika KUDROVÁ, Petr PRŮCHA, Stanislav SEDLÁČEK, Soňa SKULOVÁ, Jana FILIPOVÁ, Eva KEBRLOVÁ, Jakub KRÁL, Dagmar STREJČKOVÁ, Radim VIČAR, Faisal HUSSEINI and Klára PROKOPOVÁ.
Edition 1. vyd. Brno, 280 pp. Edice učebnic PrF MU č. 498, 2013.
Publisher Masarykova univerzita
Other information
Type of outcome Book on a specialized topic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form printed version "print"
ISBN 978-80-210-6272-6
Tags Munipress
Changed by Changed by: Mgr. Martina Dvořáková, učo 180818. Changed: 30/1/2014 17:09.
Abstract
Učební text poskytuje základní přehled informací o vybraných oblastech činnosti veřejné správy. Její cílovou skupinou jsou především studenti bakalářského studia zaměřeného na veřejnou správu. Cenné informace zde však jistě naleznou i další zájemci o studium správního práva a svoji hodnotu má i pro praxi, ať už z pozice právníků či neprávníků. Obsahově je pak předmětem výkladu správa – vnitřní, bezpečnostní, památkové péče, zaměstnanosti, živnostenského podnikání, zdravotnictví, katastru nemovitosti, územního plánování, vyvlastnění, pozemních komunikací.
Abstract (in English)
The textbook provides a basic overview of selected areas of public administration. Its target group are mainly students of bachelor study focused on public administration. However, there is valuable information that you will find even more interested in studying administrative law and its value has to practice, either as a lawyer or non-lawyers. The content is then interpreted by the administration – interior, security, conservation, employment, self-employment, healthcare, real estate, urban planning, expropriation, roads.
PrintDisplayed: 16/5/2022 14:08