BALÍK, Stanislav. Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří. 1. vyd. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2013. 272 s. Historia Ecclesiastica, 16. ISBN 978-80-7325-315-8.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří
Název česky Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří
Název anglicky May the soul raise from the dust. The story of the Bludov parish of St. George
Autoři BALÍK, Stanislav (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vyd. Brno, 272 s. Historia Ecclesiastica, 16, 2013.
Nakladatel Centrum pro studium demokracie a kultury
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Odborná kniha
Obor 60101 History
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14230/13:00066456
Organizační jednotka Fakulta sociálních studií
ISBN 978-80-7325-315-8
Klíčová slova česky katolická církev; antiklerikalismus; Bludov; farnost
Klíčová slova anglicky Catholic Church; anticlericalism; Bludov; parish
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnil: prof. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., učo 12180. Změněno: 23. 10. 2013 10:56.
Anotace
Kniha Pozdvihni se duše z prachu. Příběh bludovské farnosti sv. Jiří má ambici vyprávět příběh bludovské farnosti, jejích sakrálních staveb, kněží a obyvatel. Proto byla strukturována kromě úvodu a závěru do šesti kapitol: 1) politické i sociální dějiny farnosti, 2) dějiny kostelní budovy, 3) dějiny kostelíčka Božího Těla v lese nad Bludovem, 4) kapličkami, sochami, kříži, božími muky a obrázky stojícími v obci či v jejím okolí, 5) devadesáti jedna kněžími, kteří v obci působili od 16. století, přičemž podrobně představuje životopisné medailony šestnácti z nich, kteří farnost řídili od začátku 19. století a 6) třinácti kněžími a čtyřmi řeholními sestrami, kteří se v bludovské farnosti narodili či v ní vyrostli. Na základě studia rozsáhlého počtu pramenů a literatury byl předestřen příběh farnosti, který není jen výčtem dat, událostí a jmen, ale který se snaží interpretovat události, hledat jejich příčiny a souvislosti. Kniha poopravuje některé staré omyly a nabízí nová vysvětlení starých i nových událostí spojených s bludovskou farností: kdy vznikla; proč nebyla přičleněna k biskupství v Litomyšli; které obce a ve kterém období spadaly pod bludovskou farnost; kolik nemanželských dětí se rodilo v Bludově v 19. století; jakým způsobem byla farnost omezována v době komunistického režimu; jak se změnilo náboženské složení obyvatelstva ve 20. století; proč došlo k poslední přestavbě kostela; jak se měnily bludovské hřbitovy a hrobky apod.
Anotace anglicky
The book May the soul raise from the dust. The story of the Bludov parish of St. George has an ambition to tell the story of the Bludov parish, the story of its religious buildings, priests and laymen. Therefore, it is structured into six chapters: 1) the political and social history of the parish, 2) the history of church buildings, 3) the history of the little church of Corpus Christi in the woods above Bludov, 4) the history of chapels, saint statues, crosses and saint pictures standing in the village or in the surrounding areas, 5) 91 priests who worked in the village since the 16th century, with a detailed biographical profiles of 16 of them from the beginning of the 19th century and 6) biographical profiles of 13 priests and 4 religious-sisters, who were born in the parish or were grown up in it. Based on the study of a vast number of sources and literature the story of the parish is introduced, the story which is not a simple list of data, events or names, but which is trying to interpret the events, their reasons and contexts. The book brings the corrections of some of the old mistakes and offers a new explanation of both old and new events associated with the Bludov parish: when it was established; why it was not attached to the diocese of Litomyšl in 1350; what villages and in what periods belonged to Bludov parish; how many illegitimate children were born in the 19th century in the parish; how the parish was limited during the Communist regime; how the religious composition of the population in the 20 century was changed; why the last reconstruction of the church was realized; in what way the cemeteries and the tombs have changed in Bludov and much more.
Návaznosti
GAP410/12/1435, projekt VaVNázev: Český antiklerikalismus 1848-1948
Investor: Grantová agentura ČR, Český antiklerikalismus 1848-1948
VytisknoutZobrazeno: 27. 9. 2022 20:10