ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ. Nanoalloy Binary Phase Diagram of Ag-M System. In NANOCON 2013, Brno 16.-18.10.2013. 2011. ISBN 978-80-87294-44-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Nanoalloy Binary Phase Diagram of Ag-M System
Název česky Fázové diagramy binárních slitin Ag-M
Autoři ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK a Pavel BROŽ.
Vydání NANOCON 2013, Brno 16.-18.10.2013, 2011.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Konferenční abstrakt
Obor 10403 Physical chemistry
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW URL
Organizační jednotka Přírodovědecká fakulta
ISBN 978-80-87294-44-4
Klíčová slova česky stříbro měď cín nanočástice DSC
Klíčová slova anglicky silver copper tin nanoparticles DSC
Štítky nanočástice
Změnil Změnil: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Změněno: 18. 11. 2014 13:58.
Anotace
CALPHAD approach is possible to use for prediction of nanoalloy binary phase diagrams. Thermodynamic data for binary systems are available. Calphad database was been expanded to include surface energy of nanoparticles. Calculated nanoalloy binary phase diagrams are recommended to compare with experimental data. The aim of this paper was verified predictetd binary phase diagam of Ag-M system (where M are selected transition metals). Phase diagrams were calculated using PanDat software. Nanoparticles were synthesis from selected precursors. Temperatures of phase transitions of synthesized nanoalloys were measured by differential scanning calorimeter (DSC). Size and shape of nanoparticles was characterized by transmission electron microscopy (TEM).
Anotace česky
CALPHAD přístup je možné použít pro predikci binárních diagramů nanoalloy fáze. Termodynamické údaje pro binární systémy jsou k dispozici. Termodynamické dat může být prodloužena z volně ložené nanometrů velké systémy, pokud se vezme konečných vliv velikosti v úvahu při výpočtu. CALPHAD Databáze byla rozšířena, aby zahrnovala povrchovou energii nanočástic. Vypočtené nanoalloy diagramy binární fáze se doporučuje, aby v porovnání s experimentálními daty.Cílem této práce bylo ověřit predictetd binární fáze diagam z Ag-M systému (kde M jsou vybrány přechodné kovy). Fázové diagramy byly vypočteny s použitím PanDat software. Nanočástice byly syntéza z vybraných prekurzorů. Teploty fázových přechodů syntetizovaných nanoalloys byly měřeny pomocí diferenční skenovací kalorimetr (DSC). Velikost a tvar nanočástic byl charakterizován přenos elektronové mikroskopie (TEM).
Návaznosti
ED1.1.00/02.0068, projekt VaVNázev: CEITEC - central european institute of technology
LD11046, projekt VaVNázev: Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření. (Akronym: PHADINANOAL)
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření.
VytisknoutZobrazeno: 9. 12. 2022 21:41