ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK and Pavel BROŽ. Nanoalloy Binary Phase Diagram of Ag-M System. In NANOCON 2013, Brno 16.-18.10.2013. 2011. ISBN 978-80-87294-44-4.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nanoalloy Binary Phase Diagram of Ag-M System
Name in Czech Fázové diagramy binárních slitin Ag-M
Authors ZOBAČ, Ondřej, Jiří SOPOUŠEK, Vít VYKOUKAL, Jiří BURŠÍK and Pavel BROŽ.
Edition NANOCON 2013, Brno 16.-18.10.2013, 2011.
Other information
Original language English
Type of outcome Conference abstract
Field of Study 10403 Physical chemistry
Country of publisher Czech Republic
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
WWW URL
Organization unit Faculty of Science
ISBN 978-80-87294-44-4
Keywords (in Czech) stříbro měď cín nanočástice DSC
Keywords in English silver copper tin nanoparticles DSC
Tags nanočástice
Changed by Changed by: prof. RNDr. Jiří Sopoušek, CSc., učo 2405. Changed: 18. 11. 2014 13:58.
Abstract
CALPHAD approach is possible to use for prediction of nanoalloy binary phase diagrams. Thermodynamic data for binary systems are available. Calphad database was been expanded to include surface energy of nanoparticles. Calculated nanoalloy binary phase diagrams are recommended to compare with experimental data. The aim of this paper was verified predictetd binary phase diagam of Ag-M system (where M are selected transition metals). Phase diagrams were calculated using PanDat software. Nanoparticles were synthesis from selected precursors. Temperatures of phase transitions of synthesized nanoalloys were measured by differential scanning calorimeter (DSC). Size and shape of nanoparticles was characterized by transmission electron microscopy (TEM).
Abstract (in Czech)
CALPHAD přístup je možné použít pro predikci binárních diagramů nanoalloy fáze. Termodynamické údaje pro binární systémy jsou k dispozici. Termodynamické dat může být prodloužena z volně ložené nanometrů velké systémy, pokud se vezme konečných vliv velikosti v úvahu při výpočtu. CALPHAD Databáze byla rozšířena, aby zahrnovala povrchovou energii nanočástic. Vypočtené nanoalloy diagramy binární fáze se doporučuje, aby v porovnání s experimentálními daty.Cílem této práce bylo ověřit predictetd binární fáze diagam z Ag-M systému (kde M jsou vybrány přechodné kovy). Fázové diagramy byly vypočteny s použitím PanDat software. Nanočástice byly syntéza z vybraných prekurzorů. Teploty fázových přechodů syntetizovaných nanoalloys byly měřeny pomocí diferenční skenovací kalorimetr (DSC). Velikost a tvar nanočástic byl charakterizován přenos elektronové mikroskopie (TEM).
Links
ED1.1.00/02.0068, research and development projectName: CEITEC - central european institute of technology
LD11046, research and development projectName: Fázové diagramy nanoslitin, jejich výpočty a ověření. (Acronym: PHADINANOAL)
Investor: Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
PrintDisplayed: 3. 10. 2022 06:22