VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra and Jiří HAVEL. How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University. In Zehra Özcinar. Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89. Amsterdam: Elsevier, 2013. p. 332-336. ISSN 1877-0428. doi:10.1016/j.sbspro.2013.08.856.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name How Students Reflect on Practical Training in the Field of Primary Teaching at Faculty of Education of Masaryk University
Name in Czech Jak studenti reflektují praktickou přípravu v oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na PdF MU
Authors VYSTRČIL MARKOVÁ, Petra (203 Czech Republic, belonging to the institution) and Jiří HAVEL (203 Czech Republic, guarantor, belonging to the institution).
Edition Amsterdam, Procedia Social and Behavioral Sciences, Volume 89, p. 332-336, 5 pp. 2013.
Publisher Elsevier
Other information
Original language English
Type of outcome Proceedings paper
Field of Study 50300 5.3 Education
Country of publisher Netherlands
Confidentiality degree is not subject to a state or trade secret
Publication form electronic version available online
WWW URL
RIV identification code RIV/00216224:14410/13:00074784
Organization unit Faculty of Education
ISSN 1877-0428
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.08.856
UT WoS 000345233300056
Keywords (in Czech) Primární škola; praktická příprava učitelů; reflexe a sebereflexe; oborová didaktika
Keywords in English Primary school; practical training of teachers; reflection and self-reflection; didactics
Tags International impact, Reviewed
Changed by Changed by: Dana Nesnídalová, učo 831. Changed: 26. 3. 2015 09:46.
Abstract
In this article we present the knowledge from research which aim was to analyze the practical training of students in Faculty of Education. In the analysis of student’s reflection we focus on training in didactics especially. In interpretation we also bring the description of current state of practical training of future primary teachers and also the proposals for its improvement.
Abstract (in Czech)
V příspěvku prezentujeme poznatky z výzkumu, jehož cílem bylo analyzovat praktickou přípravu studentů na pedagogické fakultě. V rozboru studentských reflexí se zaměřujeme především na přípravu v oborových didaktikách. V interpretacích pak přinášíme deskripci současného stavu praktické přípravy budoucích učitelů primární školy a také návrhy pro její zkvalitnění.
PrintDisplayed: 26. 6. 2022 10:07