FIALOVÁ, Ilona. Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách. In OPATŘILOVÁ, D. et al. Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools. 1. vydání. Brno: MU, 2013. s. 53-78. ISBN 978-80-210-6304-4.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název Inkluzivní vzdělávání žáků s chronickým onemocněním na základních školách
Název anglicky Inclusive Education of Students with Chronic Diseases in Primary Schools
Autoři FIALOVÁ, Ilona (203 Česká republika, garant, domácí).
Vydání 1. vydání. Brno, Žáci se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním v základních školách Students with Disabilities and Health Disadvantages in Primary Schools, od s. 53-78, 26 s. 2013.
Nakladatel MU
Další údaje
Originální jazyk čeština
Typ výsledku Kapitola resp. kapitoly v odborné knize
Obor 50300 5.3 Education
Stát vydavatele Česká republika
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
Forma vydání tištěná verze "print"
Kód RIV RIV/00216224:14410/13:00069933
Organizační jednotka Pedagogická fakulta
ISBN 978-80-210-6304-4
Klíčová slova česky zdraví; zdravotní znevýhodnění; chronické onemocnění; epilepsie; alergie; obezita; diabetes mellitus; celiakie; základní škola; inkluze; žák; pedagog; rodina ;speciální vzdělávací potřeby
Klíčová slova anglicky health; health disabilities; chronic diseases; epilepsy; allergies; obesity; diabetes mellitus; celiac disease; primary school; inclusion; pupil; teacher; family; special educational needs
Příznaky Recenzováno
Změnil Změnila: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D., učo 1640. Změněno: 14. 1. 2014 13:19.
Anotace
V kapitole je prezentován výzkum, který po dobu sedmi let analyzoval problematiku edukace žáků s chronickým onemocněním na základních školách a mapoval nejčastěji volené přístupy pedagogů při výchově a vzdělávání těchto žáků. Výzkumný projekt byl realizován v rámci řešení Výzkumného záměru MSM 0021622443 „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání“. Dále jsou zde uvedena stručná teoretická východiska řešené problematiky a vybrané výsledky jednotlivých dílčích výzkumných šetření. Získané poznatky přibližují současnou situaci žáků s chronickým onemocněním v prostředí základních škol v České republice.
Anotace anglicky
The chapter presents the seven years research on an analysis of the issue of chronic diseases in pupils at primary schools in terms of teachers in the framework of the research plan MSM 0021622443 "Special Needs of Pupils in the Context of the Framework Educational Programme for Basic Education". There are also theoretical background matters and selected results of the individual research investigations. The acquired knowledge presents the current situation of chronically ill pupils in elementary school in the Czech Republic.
Návaznosti
MSM0021622443, záměrNázev: Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Investor: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
VytisknoutZobrazeno: 5. 2. 2023 17:33